SADRŽAJ

REČ UREDNIKA

I – NASLEDjE I URBANIZAM U TEORIJI, PRAKSI I TEORIJSKOJ PRAKSI

Vladan Djokić, Milica P. Milojević, Aleksandra Milovanović

JAČANJE SVESTI O NASLEDjU I ODRŽIVOSTI IZGRADjENOG OKRUŽENJA U VISOKOM OBRAZOVANJU U OBLASTI ARHITEKTURE I URBANIZMA: PREGLED NAJBOLjIH EDUKATIVNIH PRAKSI

Uroš Radosavljević, Aleksandra Djordjević

ULOGA EDUKACIJE U PROCESU BRENDIRANJA MESTA I KREATIVNOM KORIŠĆENJU KULTURNOG NASLEDjA: UVID IZ MALIH I SREDNJIH GRADOVA SRBIJE

Aleksa Ciganović, Rade Mrlješ

PARADIGMATSKI HABITUS ARHITEKTURE U ZAŠTITI KULTURE PROSTORA

Aida Abadžić Hodžić

DUŠAN GRABRIJAN I JURAJ NEIDHARDT: MODELI TRANSFORMACIJE SARAJEVSKE BAŠČARŠIJE U PRIZMI POLITIČKIH IDEOLOGIJA XX. STOLJEĆA

Nebojša Antešević, Goran M. Babić

PRISTUP ISTRAŽIVANJIMA GRADITELjSKOG NASLEDjA I URBANISTIČKIH CELINA U RADU ARHITEKATA ZORANA B. PETROVIĆA I BRANISLAVA V. MILENKOVIĆA

Dragica Jovanović

PRILOG PROUČAVANJU URBANISTIČKE ZAMISLI ARHITEKTE DIMITRIJA T. LEKA: URBANISTIČKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SKOPLjA 1914. GODINE

Borjan Brankov, Božidar Manić

ZAJEDNIČKI PROSTORI KAO UGROŽEN SEGMENT ARHITEKTONSKOG STAMBENOG NASLEDjA IZ DRUGE POLOVINE 20. VEKA

Jelena Pavlović, Katarina Taranović

PROSTORNE IMPLIKACIJE SAVREMENOG KONCEPTA KULTURNE ODRŽIVOSTI NA PRIMERU INDUSTRIJSKOG NASLEDjA

Ana Stanojević, Ljiljana Jevremović, Branko Turnšek

POSTINDUSTRIJSKI PREDELI SREDNJOISTOČNE EVROPE U KONTEKSTU STRATEGIJA URBANE OBNOVE POKRENUTE KULTUROM

Snežana Bobić, Mina Akavan

TURISTIČKA DžENTRIFIKACIJA U GRADOVIMA SVETSKE BAŠTINE NA MEDITERANU: IZAZOV U PLANIRANJU RAZVOJA GRADA

Marija Dragišić, Zorana Djordjević

ISPITIVANJE POZICIJE STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITE KULTURNOG NASLEDjA U KONTEKSTU URBANISTIČKE TRANSFORMACIJE ČINOVNIČKE KOLONIJE NA VOŽDOVCU

Nevenka Novaković, Robert Tiong Li Kong

GRADITELjSKO NASLEDjE I PROCESI URBANOG PLANIRANJA – USPEŠAN PRIMER SINGAPURA

Milica Djurdjević, Milica Ristović

ODRŽIVO UPRAVLjANJE GRADITELjSKIM NASLEDjEM KAO POTENCIJAL LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA – PRIMER SMEDEREVA, SRBIJA

II – ISTORIJSKE URBANE MATRICE I URBANI PEJZAŽI

Jasna Galjer

PROCESUALNOST ARHITEKTURE U KONTEKSTU DRUŠTVENIH PROMJENA: OD IDEJE DO IDEOLOGIJE

Jasmina Djokić, Ana Graovac

URBANO NASLEDjE I DIVERZITET STAMBENIH TIPOLOGIJA U SAVREMENOM BEOGRADU

Aleksandra Djukić, Milica Lazarević, Branislav Antonić

ISTORIJSKA MATRICA PODUNAVSKIH GRADOVA U SRBIJI U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA: STANJE I MOGUĆNOSTI

Branislav Antonić, Aleksandra Djukić, Eva Vaništa Lazarević

UTICAJ NOVIJE VIŠEPORODIČNE STANOGRADNJE NA GRADSKI PREDEO U VOJVODjANSKIM GRADOVIMA SREDNJE VELIČINE

Milica Madjanović

JAVNOST, ARHITEKTURA I URBANIZAM: SPECIFIČAN SLUČAJ REŠENJA GRADSKOG CENTRA U OKLANDU, NOVI ZELAND (1924)

Uroš Radosavljević, Aleksandra Djordjević, Ajša Djukić, Djordje Petković

EDUKATIVNI PROJEKTI POVEZIVANJA BRENDIRANJA MESTA I KREATIVNE UPOTREBE KULTURNOG NASLEDjA: STUDIJA SLUČAJA NOVI PAZAR, SRBIJA

Sandra Tatar

URBANA OBNOVA I REVITALIZACIJA GRADITELjSKOG NASLEDjA U ISTORIJSKOM JEZGRU TREBINJA

Vladana Putnik Prica

ŽELEZNIČKA KOLONIJA U BEOGRADU: OD VRTNOG GRADA DO POSTMODERNOG URBANIZMA

Marija Pokrajac

URBANA TRANSFORMACIJA ISTORIJSKOG GRADSKOG JEZGRA SREMSKE MITROVICE

Dejan Skočajić, Nevena Vasiljević, Dragan Vujičić, Suzana Gavrilović

PRIKAZ IZRADE PROJEKTA PEJZAŽNOG UREDjENJA PORTE CRKVE SV. ILIJE I CRKVE BRVNARE U VRANIĆU

III – SAVREMENI ARHITEKTI, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE – SAVREMENOST I TRADICIONALNOST

Ivana Banović Djordjević, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

JAVNA BIBLIOTEKA KAO PRIVLAČAN DEO URBANOG PEJZAŽA

Milica Vujošević, Sonja Dragović, Jelena Rabrenović

ZAPOSTAVLjANJE MODERNOG ARHITEKTONSKOG NASLEDjA U CRNOJ GORI – STUDIJA SLUČAJA HOTELA „PODGORICA“

Natalija Bogdanović, Bojana Pašajlić

KONCEPT SINTEZE I NJEGOVA PRIMENA U SKLOPU ARHITEKTURE I URBANIZMA U JUGOSLAVIJI – SLUČAJ GRADA KRAGUJEVCA U PERIODU OD 1949. DO 1968. GODINE

Maja Milić Aleksić, Marina Radulj

SAVREMENA INTERPRETACIJA TRADICIJE U ARHITEKTURI RANKA RADOVIĆA I ZLATKA UGLjENA U OKVIRU NACIONALNOG PARKA „SUTJESKA“

IV – NORMATIVNA I PLANSKA POLjA ZAŠTITE GRADITELjSKOG NASLEDjA

Ana Niković, Božidar Manić

PROSTORNA DIMENZIJA ZAŠTITE KULTURNOG NASLEDjA U SRBIJI: PRILOG UNAPREDjENJU INSTITUCIONALNOG I PRAVNOG OKVIRA

Jelena Djerić, Marija Lalošević

KONKURSI I GRADITELjSKO NASLEDjE: ODNOS KONKURSA I URBANISTIČKOG PLANA

Darko Polić

URBANISTIČKO PLANIRANJE KAO MEHANIZAM ZAŠTITE GRADITELjSKOG NASLEDjA U SAVREMENOJ PRAKSI U NOVOM SADU

Marilena Negulesku, Dragoš Negulesku

GRADITELjSKO NASLEDjE KVARTA KOTROČENI: KAKO GA SAČUVATI

Kristija Kira, Mihaela Lazar

IKS-OKS S BUKUREŠTANSKIM GRADITELjSKIM NASLEDjEM

V – DIGITALNE TEHNOLOGIJE, PERFORMATIVNOST I SPOMENIČKO NASLEDjE

Isidora Ilić, Milica Petrović

PREVODjENJE PATERNA U ARHITEKTURI: OGLEDALO NASLEDjA

Milja Mladenović

KULTURNO NASLEDjE U (VIRTUELNIM) JAVNIM PROSTORIMA: URBANI DIZAJN I MEŠOVITA REALNOST

Senada Demirović Habibija

KULTURNA TRANSVERZALA MOSTARA

VI – PLANIRANJE (MEGA)INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA I NASLEDjE

Nataša Danilović Hristić, Nebojša Stefanović, Maja Hristov

IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE ZA INFRASTRUKTURNE KORIDORE I DRUGE VELIKE PROJEKTE OD INTERESA ZA DRŽAVU I ODNOS PREMA NASLEDjU

Dejan Ristić, Strahinja Djordjević

POLITIČKI INSPIRISANI (MEGA)INFRASTRUKTURNI PROJEKTI: POKUŠAJ IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE KROZ ZAŠTIĆENU ZONU MANASTIRA VISOKI DEČANI

Sanja Iguman

LOKALITETI BAŠTINE ILI GRADjEVINSKO ZEMLjIŠTE – BEOGRADSKO UŠĆE

Nikola Mitrović

REDEFINISANJE PROSTORA ULICE – ESTETSKA I SOCIJALNA VREDNOST TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE