Skip to Content

Monthly Archives: April 2017

predavanje „Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji grada Beograda“

Izložba Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda

Projekat „Nasledje za decu“ na Školskom sajmu kulture „Tržnica ideja“

Na ovogodišnjoj „Tržnici ideja“ čiji je domaćin bio Muzej Jugoslavije predstavilo se 26 muzeja i organizacija koje se bave edukacijom dece i mladih.

Zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju ( u skladu sa konzervatorskim uslovima)

Preuzmi

Zahtev za izdavanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite ( konzervatorski uslovi)

Preuzmi

Napomena (važno)

U slučaju da želite da izvršite investiciono-tehničko održavanje objekata, potrebno je da se Zavodu obratite sa molbom za davanje saglasnosti za investiciono-tehničko održavanje i priložite:
– pravni osnov ( vlasnički list, ugovor sa Skupštinom stanara (Savetom zgrade) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglasnošću zakupodavca……)
– tehnički opis i predmer radova na investiciono-tehničkom održavanju