• 2017. Saradnja sa Ambasadom Francuske i Udruženjem za negovanje kulture sećanja „Le souvenir Français na obnovi Spomenika zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.
  • 2017. Saradnja sa Turskom agencijom za medjunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na izvodjenju radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrdjavi.
  • 2016. Saradnja sa Turskom agencijom za medjunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Projekta rekonstrukcije, restauracije i prezentacije Česme Mehmed paše Sokolovića na Beogradskoj tvrdjavi
  • 2016. Saradnja sa Turskom agencijom za medjunarodni razvoj i saradnju (TIKA) na realizaciji Idejnog projekta rekonstrukcije u restauracije Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi.
  • Saradnja sa Kantonalnim zavodom u Sarajevu, vezano za radove na Bajrakli džamiji u Beogradu
    U saradnji sa jedinicom za obnovu Starog mosta u Mostaru; organizovana izložba sa predavanjem u zgradi Skupštini grada Beograda
  • Saradnja sa Restauratorskim zavodom Hrvatske u u Zagrebu, vezano za problem sanacije i restauracije spomenika Zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, vajara Ivana Meštrovića
  • Saradnja sa Muzejom arhitekture u Ljubljani, u cilju dobijanja dokumentacije za elaborat za proglašenje Crkve Sv. Antuna u Beogradu, arhitekte Plečnika