Skip to Content

Yearly Archives: 2017

Secesija u starom jezgru Zemuna

dr Snežana Toševa

 

Iz recenzije kataloga i izložbe Secesija starog jezgra Zemuna

 

Bogato graditeljsko nasledje Zemuna svedoči o mnogim fazama razvoja njrazličitijih stilskih tokova koji su se smenjivali u njegovoj bogatoj istoriji. Izložba Secesija starog  jezgra Zemuna koju je osmislila i priredila Aleksandra Dabižić na najbolji način ukazuje na jednu od faza njegovog razvoja i oblikovanja. Predmet istraživanja, kao i materijal koji će biti prezentovan je nasledje zaštićene prostorne kulturno-istorijske celine Starog jezgra Zemuna. Autorka se odlučila za hronološki prikaz objekata koji sa jedne strane imaju kulturno-istorijsku i stilsku vrednost, dok su sa druge strane značajni po svojoj ambijentalnoj vrednosti i spomeničkom karakteru, od kojih mnogi imaju status spomenika kulture. Izložbu prati celovit i pregledan katalog čija je sadržina i koncepcija uskladjena sa izloženim materijalom.

Iako, po mišljenju autorke, vrlo često dolazi do mešanja stilova na istom objektu, što stilsku klasifikaciju čini uslovnom, secesija je značajno obeležila graditeljstvo Zemuna u periodu od 1900. do 1914. godine. I pored udaljenosti od većih kulturnih celina, secesija se u Zemunu javlja gotovo istovremeno kao i u drugim evropskim centrima. Reprezentativni primeri izgradjeni u stilu secesije u velikoj meri su doprineli obogaćivalju duha srednjoevropske kulturne celine koju je Zemun imao. O tom duhu najbolje svedoči njegovo staro jezgro koje autorka ocenjuje kao gradjeviski homogenu i kompaktnu kulturno-istorijsku celinu.

Posebno su istaknuta i analizirana najkarakterističnija zdanja koja su svojom kulturno-istorijskom, estetskom i likovnom vrednošću značajno obeležila razvoj secesije.

Kao iskusan stručnjak u oblasti zaštite Aleksandra Dabižić posebno naglašava spomenički karakter pojedinih objekata, kao i činjenicu ako su pojedina zdanja devastirana ili neadekvatno obnovljena kada su izgubila elemente u stilu secesije. Pored analize stilskih, tipskih, arhitektonskih i ambijentalnih karakteristika najznačjnijih primera, na kraju kataloga dat je i širi prikaz objekata po ulicama, što daje posebnu celovitost i zaokruženost čitavom projektu. Tekst je obogaćen starim fotografijama, planovima i crtežima, kao i novim fotografijama Snežane Negovanović koje svojim kvalitetom ističu lepotu secesije.

Izložba Secesija starog jezgra Zemuna koja na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost. Osim o secesiji, ona svedoči i o istoriji Zemuna, kao i o znamenitim ličnostima koje su obeležile njegov razvoj. Boljim sagledavanjem i vrednovanjem graditeljskog nasledja, izložba koju preporučujemo značajno doprinosi izgradjivanju savesnijeg odnosa prema nasledju. Jer da bi jasnije definisali šta zaštićujemo, moramo poznavati različite slojeve arhitektonsko-urbanističkog razvoja, o čemu najbolje svedoči i ova izložba.  Rasvetljavajući i ukazujući na bogato graditeljsko nasledje u duhu secesije, autorka je uspela da potvrdi i dokaže značajnu poziciju Zemuna na mapi srednjoevropskih gradova. Zahvaljujući višestrukom značaju ovog projekta, nadamo se da će izložba koja je pred nama izazvati interesovanje kako ljubitelja istorije, tako i stručnjaka iz oblasti zaštite kulturne baštine, jer Zemun to sasvim sigurno zaslužuje.

IX Konferencija o kulturnom nasledju

Rekonstrukcija, restauracija i prezentacija Česme Mehmed paše Sokolovića

Rekonstrukcija i restauracija Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrdjavi

Stručno vodjenje kroz izložbu „Secesija u starom jezgru Zemuna“ i interaktivno predavanje učenika Zemunske gimnazije

Pri kraju radovi na česmi Mehmed paše Sokolovića

Potpisan sporazum o subvenciji za obnovu Spomenika zahvalnosti Francuskoj

Otvorena je izložba „Secesija u starom jezgru Zemuna“

„Nasledje“ broj XVIII

Časopis Nasledje broj XVIII je izašao iz štampe oktobra meseca 2017. godine.

Izložba „Secesija u starom jezgru Zemuna“

IzložbaSecesija u starom jezgru Zemuna na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost.