2024. godina

Program rada za 2024

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2024 – izmena 4 rebalans 5

Finansijski plan prihoda i rashoda za I-VI 2024 – izmena 3 rebalans 4

Finansijski plan prihoda i rashoda za I-VI 2024 – izmena 2 rebalans 4

Finansijski plan prihoda i rashoda za I-VI 2024 – izmena 1

Finansijski plan prihoda i rashoda za I-VI 2024.

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2024. prvi kvartal – izmena 3 – rebalans 1

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2024. prvi kvartal – izmena 2

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2024. prvi kvartal – izmena 1

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2024. prvi kvartal


2023. godina

Izveštaj o radu za 2023, godinu

Finansijski izveštaj za 2023. godinu

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 7

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 6 – rebalans 3

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 5 – rebalans 2

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 4

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 3 – rebalans 1

Program rada za 2023.

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023.

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 1

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. izmena 2


2022. godina

Izveštaj o radu za 2022. godinu

Finansijski izveštaj za 2022. godinu

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022.

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. izmena 1 (rebalans)

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. izmena 2

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. izmena 3

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. izmena 4 – rebalans 2

Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. izmena 5 – rebalans 2

Program rada za 2022. 


2021. godina

Izveštaj o radu 2021.

Finansijski izveštaj 2021.

Finansijski plan – rebalans 3
Finansijski plan prihoda i rashoda – izmena 2
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. rebalans 2
Program rada za 2021.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021.


2020. godina

Izveštaj o radu 2020,
Program rada za 2020.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. izmena 1
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2020. izmena 2
Finansijski izveštaj 2020.


2019. godina

Izveštaj o radu 2019.
Program rada za 2019.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. – izmena 1
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. – izmena 2
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. – rebalans


2018. godina

Izveštaj o radu 2018.
Program rada za 2018.
Plan prihoda i rashoda
Plan prihoda i rashoda – rebalans
Plan prihoda i rashoda – rebalans 2
Plan prihoda i rashoda – rebalans 3
Finansijski izveštaj 2018.


2017. godina

Izveštaj o radu 2017.
Program rada za 2017.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017.
Finansijski izveštaj


2016. godina

Izveštaj o radu 2016.
Program rada za 2016.
Plan 2016.
Plan 2016. rebalans
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2016.
Finansijski izveštaj


2015. godina

Program rada za 2015.
Izveštaj o radu 2015.
Finansijski plan 2015.
Finansijski izveštaj 2015.


2014. godina

Program rada za 2014.
Izveštaj o radu 2014.
Finansijski izveštaj 2014.


2013. godina

Program rada za 2013.
Programi 2013, final


2012. godina

Program rada za 2012.
Programi 2012, final
Izveštaj 2012.


2011. godina

Program rada za 2011.
Programi 2011, final
Izveštaj 2011.


2010. godina

Program rada za 2010.
Programi 2010, final
Izveštaj 2010.


2009. godina

Izveštaj 2009.