Poštovani saradnici, kolege i prijatelji,

Pozivamo Vas da u narednom, XXV broju časopisa „Nasledje“ svojim autorskim prilogom iznesete rezultate istorijskih, arheoloških, istorijsko-umetničkih, etnoloških, arhitektonskih i drugih istraživanja, kao i rezultate rada na valorizaciji kulturno-istorijskog i arhitektonskog nasledja grada Beograda. Dosadašnje veliko interesovanje naučne i stručne javnosti, kao i veoma širokog kruga čitalačke publike za ovaj časopis svedoči o njegovoj aktuelnosti i vrednosti.

Struktura časopisa se bazira na širokom polju delatnosti istraživanja i zaštite nepokretnog kulturnog nasledja na teritoriji Beograda kojom su obuhvaćene sve epohe od praistorije do savremenog doba i otvara mogućnost za kritička preispitivanja i razmatranja u oblasti teorije i prakse konzervacije kod nas i u svetu. Časopis je takodje otvoren za teme koje referiraju na nepokretno nasledje Beograda ili se odnose na opšte teorijske i stručne postavke konzervatorsko restauratorske prakse.

Kvalitet radova, njihova citiranost i redovnost izlaženja časopisa uticalo je na to da u Kategorizaciji domaćih naučnih časopisa za istoriju, arheologiju i etnologiju bude ocenjen kategorijom M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja.

Sastavni deo poziva je i Uputstvo za autore kojim su predvidjena pravila za pripremu i dostavljanje radova.

Rok za dostavu radova je 1. april 2024. godine.

Radove možete poslati na imejl – adrese sekretarima Redakcije Andjeliji Milašinović i Kseniji Milenković:

andjelija.milasinovic@beogradskonasledje.rs

ksenija.milenkovic@beogradskonasledje.rs