Публикације

popust na sajmu knjiga

У оквиру своје основне делатности Завод за заштиту споменика културе града Београда посвећен је презентацији и популаризацији културно–историјског наслеђа Београда, кроз издавање монографија, часописа и каталога, организовање конференција и изложби, сарадњу са медијима, културним центрима, институтима, школама и факултетима. Природа делатности Завода  условљава сталну сарадњу са бројним институцијама и  организацијама из различитих области, као и појединцима. Континуитет деловања кроз различите друштвене епохе, сведочи о напорима више генерација стручњака у остваривању мисије заштите непокретних културних добара на подручју Београда. У оквиру издавачке делатности Завода до данас је објављен велики број наслова и периодичних издања.

Публикације којима је тираж распродат биће постављене у виду pdf издања на сајту Завода и могу се погледати у библиотеци Завода.

Ц Е Н О В Н И К
ПУБЛИКАЦИЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ПУБЛИКАЦИЈА СА ПОПУСТОМ


Часопис „Наслеђе“


Научни часопис „Наслеђе“ осмишљен је у Заводу за заштиту споменика културе града Београда са идејом да резултати рада на истраживању, проучавању, валоризацији и конзервацији објеката културно-историјског значаја, буду публиковани…

Детаљније


Каталози непокретних културних добара


Не заборављајући да је културно наслеђе интегрални, жив и динамичан сегмент културног идентитета сваког народа, Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је 2008. године едицију „Каталози непокретних културних добара“. Управо због тога што културу чине…

Детаљније


 Студије и истраживања 


Основна делатност Завода за заштиту споменика културе града Београда је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда, као и израда конзерваторско-рестаураторских пројеката …

Детаљније


 Каталози изложби


Као посебан вид комуникације са најширом јавношћу Завод за заштиту споменика културе града Београда посебну пажњу посвећује презентацији културно-историјског наслеђа Београда кроз изложбе и учествовање на традиционалним културним манифестацијама, као што су Дани Београда…

Детаљније