U okviru svoje osnovne delatnosti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posvećen je prezentaciji i popularizaciji kulturno–istorijskog nasleđa Beograda, kroz izdavanje monografija, časopisa i kataloga, organizovanje konferencija i izložbi, saradnju sa medijima, kulturnim centrima, institutima, školama i fakultetima. Priroda delatnosti Zavoda  uslovljava stalnu saradnju sa brojnim institucijama i  organizacijama iz različitih oblasti, kao i pojedincima. Kontinuitet delovanja kroz različite društvene epohe, svedoči o naporima više generacija stručnjaka u ostvarivanju misije zaštite nepokretnih kulturnih dobara na području Beograda. U okviru izdavačke delatnosti Zavoda do danas je objavljen veliki broj naslova i periodičnih izdanja.

Publikacije kojima je tiraž rasprodat biće postavljene u vidu pdf izdanja na sajtu Zavoda i mogu se pogledati u biblioteci Zavoda.

C E N O V N I K
PUBLIKACIJA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
PUBLIKACIJA SA POPUSTOM


Časopis „Nasleđe“


Naučni časopis „Nasleđe“ osmišljen je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji objekata kulturno-istorijskog značaja, budu publikovani…

Detaljnije


Katalozi nepokretnih kulturnih dobara


Ne zaboravljajući da je kulturno nasleđe integralni, živ i dinamičan segment kulturnog identiteta svakog naroda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je 2008. godine ediciju „Katalozi nepokretnih kulturnih dobara“. Upravo zbog toga što kulturu čine…

Detaljnije


 Studije i istraživanja 


Osnovna delatnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda, kao i izrada konzervatorsko-restauratorskih projekata …

Detaljnije


 Katalozi izložbi


Kao poseban vid komunikacije sa najširom javnošću Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda posebnu pažnju posvećuje prezentaciji kulturno-istorijskog nasleđa Beograda kroz izložbe i učestvovanje na tradicionalnim kulturnim manifestacijama, kao što su Dani Beograda…

Detaljnije