Osnovna delatnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je zaštita spomenika kulture, prostornih kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta na području grada Beograda, kao i izrada konzervatorsko-restauratorskih projekata i projekata revitalizacije, izrada uslova za urbanističke planove, preduzimanje mera tehničke zaštite, rukovodjenje i praćenje izvodjenja radova na tehničkoj zaštiti i unapredjenje dokumentacije. Rezultati svih faza radova i istraživanja stručnih saradnika Zavoda publikovani su u brojnim studijama, čiji se broj svake godine uvećava.Naslov: ,,Nikola Nestorović”


Autor: dr Marina Pavlović     
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Arhitektonski fakultet, Orin art buks
Mesto i godina izdanja:
Beograd 2023. godineNaslov: ,,Arhitektonsko stvaralaštvo Josifa Najmana“


Autor: dr Saša Mihajlov
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Institut za savremenu istoriju
Mesto i godina izdanja:
Beograd 2022. godineNaslov: ,,Srednja Evropa i Beograd: Arhitektonski uticaji 1914-1941.“


Autor: dr Biljana Mišić
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Institut za savremenu istoriju
Mesto i godina izdanja:
Beograd 2022. godine

Mesto i godina izdanja: Beograd 2022. godineNaslov: ,,60 godina rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda 1960-2020.“


Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković

Autor: Vera Pavlović Lončarski
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja:
Beograd 2021. godineNaslov: ,,Stambena arhitektura Beograda 1918-1941.“


Autor: dr Vladana Putnik prica
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2021. godineNaslov: ,,Beogradska tvrdjava. Od vojnog utvrdjenja do spomenika kulture“


Autor: dr Marina Nešković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2021. godineGRADITELjSKO NASLEDjE U 21. VEKU – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
Zbornik radova XII naučno-stručne konferencije


Urednici: dr Marina Pavlović, Rade Mrlješ
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2023. godineGRADITELjSKO NASLEDjE I URBANIZAM
Zbornik radova XI naučno-stručne konferencije


Urednik: Rade Mrlješ
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2021. godine

Zbornik radova, preuzmi PDF-oveNaslov: Posveta beogradskom školstvu


Autor:  Ljubica Radovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2023. godineNaslov: Petar Zarić, Stručno crtanje i detaljisanje, Obrada drveta, Unutrašnja arhitektura u drvetu


Autor: Snežana Negovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2023. godineNaslov: Nasledje na razglednicama Beograda


Autori: Olivera Vučković, Ljubica Radovanović, Snežana Vicić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Omladinsko pozorište Dadov
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2023. godineNaslov: Arhitekt Milan Zloković i fotografija: beogradske realizacije od 1924. do 1941. godine


Autor: Nebojša Antešević
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2023. godineNaslov: Groblja i nadgrobnici Beograda


Autori: Ana Sibinović i Andjelija Milašinović
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, JKP “Pogrebne usluge”
Mesto i godina izdanja:
Beograd, 2022. godineNaslov: Nasledje kroz objektiv Riste Marjanovića


Autori: Olivera Vučković, Branimir Gajić, Ljubica Radovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Omladinsko pozorište Dadov
Mesto i godina izdanja: Beograd 2022. godineNaslov: Molitvena izvorišta. Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda – očuvanost i trajanje


Autori: Irena Sretenović, Hajna Tucić, Snežana Negovanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, JKP “Pogrebne usluge”
Mesto i godina izdanja: Beograd 2020. godineNaslov: Secesija u Starom jezgru Zemuna


Autor: Aleksandra Dabižić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2017. godineKULTURNO NASLEDjE – RIZICI I PERSPEKTIVE

Zbornik radova X konferencije


Urednik: Mr Svetlana Dimitrijević Marković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2019. godine

preuzmi PDFKULTURNO NASLEDjE I DRUŠTVO
Zbornik radova IX konferencije


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2018.godine

preuzmi PDFKULTURNO DOBRO DANAS
Zbornik radova VIII konferencije


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2017. godine

preuzmi PDFuntitledKULTURNO NASLEDjE- KULTURNI PREDEO
Zbornik radova VII konferencije


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2016.godine
DetaljnijeNaslov: Zemunsko groblje


Autor: Miodrag A. Dabižić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015.
DetaljnijeNaslov: ARHITEKTURA I URBANIZAM POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA
zaštita kao proces ili model


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2015
DetaljnijeNaslov: Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014
DetaljnijeNaslov:Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda


Ime autora: Aleksandar Božović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014

DetaljnijeNaslov:  Rajko M. Tatić 1900-1979


Ime autora:  Saša Mihajlov
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2013

DetaljnijeNaslov: Ivo Kurtović


Ime autora: Valentina Brdar
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011

DetaljnijeNaslov: Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu


Ime autora: Biljana Mišić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2011.

DetaljnijeNaslov: Narodno graditeljstvo-spomenik kulture danas


Ime autora: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2007

DetaljnijeNaslov:Iskonska harmonija- narodno graditeljstvo opštine Sopot 


Ime autora: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2007

DetaljnijeNaslov: Spomeničko nasledje Starog jezgra Zemuna


Ime autora: Aleksandra Dabižić
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja:
Beograd, 2006.
DetaljnijeNaslov: Velika škola 1808-1813


Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2004

DetaljnijeNaslov: Putevima zaštite spomenika kulture


Ime autora: Jovan Sekulić
Izdavač: Narodna biblioteka Srbije i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2001

DetaljnijeNaslov: Zgrada Ministarstva prosvete


Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Vukova zadužbina i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1996

DetaljnijeNaslov: Uspon Beograda 2, Poslovi i dani trgovaca, privrednika i banaka u Beogradu XIX I XX veka


Ime autora: Milivoje M. Kostić, priredile: Olga Latinčić i Gordana Gordić
Izdavač: Istorijski arhiv Beograda i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1994

DetaljnijeNaslov: Beogradska tvrdjava


Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Mesto i godina izdanja: Beograd 1991

DetaljnijeNaslov: Područje Knez Mihailove – juče, danas, sutra


Ime autora: Grupa autora
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1991Naslov: Beogradska tvrdjava u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Zbirka radova sa naučnog skupa o Beogradskoj tvrdjavi


Ime autora: Grupa autora
Izdavač: SANU i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1988Naslov: Knez Mihailova – pešačka ulica


Ime autora: Grupa autora
Izdavač: Zavod za izgradnju grada i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1987Naslov: Graditelji 1, Jan Dubovi, Branislav Kojić, Petar i Branko Krstić


Ime autora: Zoran Manević
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1986Naslov: Pozdrav iz Beograda, Beograd na starim razglednicama iz zbirke dr Sergija Dimitrijevića


Ime autora: Sergije Dimitrijević i Gordana Gordić
Izdavač: Jugoslovenska revija i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1986Naslov: Rekonstrukcija i adaptacija arhitektonskog nasledja Beograda


Ime autora: Zoran Jakovljević
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1983Naslov: Ideje i stvarnost urbanizma Beograda


Ime autora: Branko Maksimović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1983Naslov: Kosančićev venac


Ime autora: Grupa autora
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1979Naslov: Livnica Pantelić


Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1973Naslov: Zbirka Riste Marjanovića


Ime autora: Milojko Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1973Naslov: Crkveni spomenici na području grada Beograda II


Ime autora: Branko Vujović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 13, Beograd 1973Naslov: Grocka, Spomeničko nasledje


Ime autora: Grupa autora
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 10, Beograd 1970Naslov: Beogradska tvrdjava IV, Utvrdjenje srednjovekovne kapije na severoistočnom bedemu


Ime autora: Marko Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 9, Beograd 1970Naslov: Beogradska tvrdjava III, Konzervatorski radovi na Beogradskoj tvrdjavi od 1961. do 1968


Ime autora: Mila Vulović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 8, Beograd 1970Naslov: Beogradska tvrdjava, Pristaništa beogradskog grada od XV do XVIII veka


Ime autora: Gordana Marjanović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 11, Beograd 1970Naslov: Zbirka ikona Sekulić


Ime autora: Mirjana Bajić-Filipović i Antica Pavlović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1967Naslov: Staro jezgro Zemuna, Istorijska urbana celina


Ime autora: Željko Škalamera i Miodrag Dabižić
Izdavač: Narodni muzej Zemun i Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd – Zemun, 1967Naslov: Staro jezgro Zemuna II, Arhitektonsko nasledje


Ime autora: Željko Škalamera
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 7, Beograd 1967Naslov: Zbirka Petra Popovića


Ime autora: Branko Vujović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1966Naslov: Dom Jevrema Grujića


Ime autora: Branko Vujović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1966Naslov: Fasadna skulptura u Beogradu


Ime autora: Djurdjica Sikimić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1966

Preuzmi pdf verzijuNaslov: Staro jezgro Zemuna I


Ime autora: Željko Škalamera
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 5, Beograd 1966Naslov: Arhitektonsko nasledje grada Beograda II, Korišćenje, namene i prezentacija


Ime autora: Jovan Sekulić i Željko Škalamera
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 4, Beograd 1966Naslov: Arhitektonsko nasledje grada Beograda I, Katalog arhitektonskih objekata na području grada Beograda


Ime autora: Gordana Gordić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 6, Beograd 1966Naslov: Zaštita spomenika kulture na području grada Beograda


Ime autora: Jovan Sekulić
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 1, Beograd 1966Naslov: Beogradska tvrdjava I


Ime autora: Mirjana Popović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 2, Beograd 1964Naslov: Knez Mihailova ulica


Ime autora: Željko Škalamera i Zoran Jakovljević
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Saopštenja 3, Beograd 1964Naslov: Zbirka Flegel


Ime autora: Branko Vujović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1963Naslov: Skulptura na beogradskom Novom groblju


Ime autora: Antica Pavlović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1962Naslov: Javni spomenici na području grada Beograda


Ime autora: Antica Pavlović
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 1962