• 2017. Protokol o saradnji sa Direkcijom za građevinsko zemljište
  • 2015. Protokol o saradnji sa Sekretarijatom za privredu
  • 2011. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd u vezi sa spomenicima iz Prvog svetskog rata na Krfu
  • 2010. Protokol o saradnji sa Gradskom opštinom Zemun na realizaciji projekta zaštite, uređenja i korišćenja Livnice „Pantelić“
  • 2010. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd
  • 2007. Protokol o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu
  • 2018. Protokol o saradnji sa Fondacijom Milan Zloković
  • 2019. Protokol o saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti