• 2022. Protokol o saradnji sa Institutom za savremenu istoriju
  • 2022. Protokol o saradnji sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu
  • 2019. Protokol o saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti
  • 2018. Protokol o saradnji sa Fondacijom Milan Zloković
  • 2017. Protokol o saradnji sa Direkcijom za gradjevinsko zemljište
  • 2015. Protokol o saradnji sa Sekretarijatom za privredu
  • 2011. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd u vezi sa spomenicima iz Prvog svetskog rata na Krfu
  • 2010. Protokol o saradnji sa Gradskom opštinom Zemun na realizaciji projekta zaštite, uredjenja i korišćenja Livnice „Pantelić“
  • 2010. Protokol o saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture Beograd
  • 2007. Protokol o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu