predavanje

Projekat „Nasledje za decu“ započet je 2014. godine koji je rezultirao velikim interesovanjem najmladjih učenika osnovnih škola, a na veliko zadovoljstvo učitelja i roditelja. To je bio povod da projekat postane deo Plana i Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. godinu, odobren od strane Sekretarijata za kulturu. Predavanja o spomenicima kulture grada Beograda predstavljaju aktivnost Zavoda u oblasti edukacije učenika nižih razreda osnove škole, od drugog do četvrtog razreda. U formi interaktivne prezentacije  predstavljamo delatnost Zavoda sa ciljem proširivanja znanja i uspostavljanja odnosa prema kulturnom nasledju Beograda kao vrednosti koju treba čuvati.

nasledje za decu

Podržano od strane Ministrastva kulture i informisanja 2020. godine nastala je android aplikacija „Beograd znam da čuvam“ kviz znanja putem kojeg se na lako dostupan način na jeziku koji deca najlakše i najbrže razumeju učenici upućuju na osnovne pojmove, informacije i fotografije kulturnih dobara.

radionica
hor

Na zabavan način kroz svojevrsna takmičenja u znanju  uz korišćenje digitalnih alata razvija se svest o kulturnom bogatstvu koje posedujemo a koje je često u školama u okviru predmeta koje izučavaju nedovoljno zastupljeno.

ucionica 1
ucionica 2

Prezentaciju i predavanja održavaju etnolog, viši stručni saradnik Zavoda Ana Sibinović i dokumentarista Sladjana Milojević u saradnji sa školskim pedagozima i učiteljima.