Skip to Content

Monthly Archives: March 2023

Uklanjanje grafita sa postamenta spomenika Nikoli Pašiću u Beogradu

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda reagovao je na vandalizaciju spomenika grafitima i u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Gradska čistoća“, u petak 24.03.2023. godine uklonio ispisane grafite sa postamenta spomenika Nikoli Pašiću, koji se nalazi na trgu Nikole Pašića, GO Stari grad.

Spomenik je podignut 1998. godine u čast dugogodišnjeg predsednika vlade Kraljevine Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, liven je u bronzi i delo je vajara Zorana Ivanovića.

Iako nije pojedinačno utvrdjen za kulturno dobro, spomenik Nikoli Pašiću nalazi se u okviru spomenika kulture „Zgrada Doma sindikata u Beogradu“, kao i u okviru prostorno kulturno-istorijske celine „Terazije“.

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u saradnji sa drugim nadležnim institucijama radi i na održavanju spomenika koji nisu pojedinačno utvrdjeni za kulturna dobra.

Zahvaljujemo se Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća“ na brzoj reakciji i molimo gradjane da budu savesni i vode računa o kulturnom nasledju.

Izložba „Secesija u Starom jezgru Zemuna“

Večeras, 30. marta 2023. godine, u galeriji „Ikar“ Doma vazduhoplovstva će biti publici predstavljena izložba Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda „Secesija u Starom jezgru Zemuna“, autorke Aleksandre Dabižić, savetnika u Zavodu. Ova izložba je priredjena 2017. godine i bila je postavljena u Zavičajnom muzeju Zemuna u Spirtinoj kući.

Izložba „Secesija u Starom jezgru Zemuna“ koja na najbolji način promoviše vrednosti graditeljskog nasledja, značajna je ne samo za stručnjake, već i za širu javnost. Osim o secesiji, ona svedoči i o istoriji Zemuna, kao i o znamenitim ličnostima koje su obeležile njegov razvoj. Boljim sagledavanjem i vrednovanjem graditeljskog nasledja, izložba doprinosi izgradjivanju savesnijeg odnosa prema nasledju. Rasvetljavajući i ukazujući na bogato graditeljsko nasledje u duhu secesije, dokazuje se značajna pozicija Zemuna na mapi srednjoevropskih gradova.

Secesijski stil je primenjen na fasadama jedne gradjevinski homogene i kompaktne kulturno-istorijske celine skoro istovremeno s pojavom tog stila u drugim evropskim centrima. Secesijske fasade Starog jezgra Zemuna dokumentuju značajnu fazu stilskog razvoja grada koji je 1934. godine postao integralni deo prestoničkog Beograda u kojem je secesija takodje imala svoj tok i ostavila obeležje. Secesijski stil pozicionira Staro jezgro Zemuna na mapu srednjoevropskih urbanih celina na čijim objektima je primenjivan, a posebna sličnost se može naći s manjim gradovima, koji su uticaj stila primili iz Beča.

BeoKul u XIII gimnaziji

U sredu 22.03.2023. godine stručne saradnice Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Ksenija Ćirić i Bojana Ibrajter Gazibara predstavile su projekat Beo Kul Gradska Tura učenicima i profesorima XIII beogradske gimnazije.

Katalozi 2021

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2019.

Katalozi 2022

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2019.

Nemački paviljon Starog sajmišta

Povodom napisa u medijima u vezi sa radovima koji se izvode na rušenju Nemačkog paviljona, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda javnost obaveštava sledeće: Prostor na kome se nalazi Nemački paviljon deo je zaštićene okoline kulturnog dobra Staro Sajmište – Logor Gestapoa (Odluka o proglašenju, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87).

Srećan 8. mart!

Saradnja sa Arhitektonskim fakultetom – Vila Mozer

Na osnovu protokola o saradnji izmedju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, započeta je realizacija nastavnog programa grupe predmeta obuhvaćene studijskom celinom Master završni rad u okviru programa Master studija Unutrašnje arhitekture, pod mentorstvom docenta dr Milene Kordić i asistenta Dejana Todorovića. Z

Poseta profesora Borisa Podreke

Gost Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda bio je profesor arhitekta Boris Podreka sa kojim je održan sastanak kome su prisustvovali direktorka Zavoda Olivera Vučković, rukovodilac arhitektonsko-konzervatorskog odeljenja Jasna Cvetić, arhitekta viši konzervator Rade Mrlješ, arhitekta Sekretarijata za kulturu Jasmina Premović i kustos Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu dr Julija Bala.