Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: decembar 2022

Srećna Nova godina!

Bajkovito nasleđe – dvorci, princeze, prinčevi i zmajevi

U okviru tradicionalne gradske manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Beograda „Beogradska zima“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u četvrtak 29. decembra realizovao program za decu pod nazivom „Bajkovito nasleđe – dvorci, princeze, prinčevi i zmajevi.

Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uručena je Plaketa Ratnog vazduhoplovstva i PVO

U Vojsci Srbije je 24. decembra 2022. godine svečano obeležen Dan Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i 110 godina od formiranja Vazduhoplovne komande srpske vojske sa sedištem u Nišu.

Obnovljena skulptura Vuka Karadžića ponovo na postamentu

Od jutros ponovo može da važi dogovor „vidimo se kod Vuka“! U prisustvu gradske sekretarke za kulturu Nataše Mihailović Vacić, predsednika opštine Zvezdara Vladana Jeremića, medija, zainteresovanih građana, ali i celog tima koji je radio na obnovi – predstavnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – direktorke Olivere Vučković, pomoćnika direktora dr Marine Pavlović, projektanta Zorana Tucića, izvođača – firme KOTO i vajara dr Zorana Kuzmanovića, obnovljena bronzana skulptura Vuka Karadžića je vraćena na postament.

KKD post template za kopiranje

SKRAĆENI OPIS

„Nasleđe“ XXII

Dvadest i drugi broj „Nasleđa“ izašao je iz štampe decembra 2021. godine.

Srećan praznik!

Vraćanje obnovljene skulpture Vuka Stefanovića na postament i završetak radova na sanaciji i restauraciji spomenika

U ponedeljak 26. decembra 2022. godine od 09-09:30 časova Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda planira vraćanje restaurirane bronzane skulpture na postament Spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću u prisustvu gradske sekretarke za kulturu Nataše Mihailović Vacić i drugih gradskih zvaničnika.

Bajkovito nasleđe – dvorci, princeze, prinčevi i zmajevi

U okviru tradicionalne gradske manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Beograda „Beogradska zima“, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je priredio za decu zanimljiv program pod nazivom „Bajkovito nasleđe – dvorci, princeze, prinčevi i zmajevi“.

Dejan Matović

diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Godina rođenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani pravnik / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

decembar 2021-  Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda / diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Opis poslova:

 • sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;
 • vodi upravni postupak iz delokruga rada;
 • priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu i pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;
 • priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;
 • učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za sednice Upravnog i Nadzornog odbora, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih;
 • daje stručnu podršku u procesu formiranja planova rada;
 • daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja;
 • sprovodi zakonom poverene poslove u zaštiti kulturne baštine;
 • učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;
 • prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata s propisima iz delokruga rada;
 • izrađuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i prati vrstu pravnih mera;
 • prati i koordinira sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih;
 • razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • stara se o primeni zakona i drugih propisa;
 • daje informacije strankama u vezi s pravnom zaštitom kulturnih dobara;
 • sačinjava mesečne izveštaje o radu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora, pomoćnika direktora i direktora.

oktobar 2018- novembar 2021 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju/ pomoćnik direktora Sektora / Sektor pravnih i opštih poslova

oktobar 2012- septembar 2018 Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju / rukovodilac Službe / Služba imovinskopravne dokumentacije

januar 2012-oktobar 2012 Agrobanka a.d. Beograd / Nova Agrobanka a.d Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2009 -2011  Agrobankaa.d. Beograd / viši saradnik/direktor Odeljenja/Odeljenje unutrašnje kontrole

2008 -2009  Agrobankaa.d. Beograd / direktor Ekspoziture Novi Beograd/ Filijala Beograd

2004-2008 Agrobanka a.d. Beograd / direktor Odeljenja dinarskog platnog prometa / Sektor platnog prometa i poslova sa stanovništvom

2003-2004 Agrobanka a.d. Beograd / viši saradnik koordinator tima za otvaranje  računa i saradnju sa klijentima / Odeljenje dinarskog platnog prometa

2002-2003 Agrobanka a.d. Beograd / samostalni saradnik za pravne poslove i naplatu / Odeljenje dinarskog platnog  prometa

1997-2002 Agrobanka a.d. Beograd / saradnik za kadrovske poslove / Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova

Ostalo:

Liderske veštine, diploma Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije Korisnički servis, sertifikat Instituta ekonomskih nauka IEN i Beogradske Akademije