VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Plaćanje i preuzimanje predmeta se vrši:

FIZIČKA LICA-PODNOSIOCI ZAHTEVA

-Nakon dobijanja obaveštenja da je predmet završen (na email podnosioca), isključivo u gotovom novcu preko fiskalne kase u zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, istovremeno sa preuzimanjem predmeta.

PRAVNA LICA-PODNOSIOCI ZAHTEVA

-Nakon objavljivanja fakture na portalu E – faktura i odobravanja iste, bezgotovinski na tekući račun Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, nakon čega se predmet može podići lično ili će biti poslat poštom.

Preuzmite obrasce za podnošenje zahteva u .docx formatu:

1. Potvrda o statusu

Molba za izdavanje potvrde o statusu objekta u smislu Zakona o kulturnim dobrima.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

1. 1. Informacija o kulturnom dobru

Molba za izdavanje informacije o kulturnom dobru.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

2. Uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite (konzervatorski uslovi)

Molba za izdavanje uslova 

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

3. Saglasnost na projekat i dokumentaciju

Molba za izdavanje saglasnosti na projekat i dokumentaciju u skladu sa konzervatorskim uslovima.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

4. Rešenje o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za fasade

Molba za izdavanje rešenja o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za fasade.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

5. Rešenje o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju

Molba za izdavanje rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za fasade.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

6. Rešenje o utvrdjivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za postavljanje sredstva za oglašavanje

Molba za izdavanje rešenja o utvrdjivanju uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite za postavljanje sredstva za oglašavanje.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i: podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

7. Rešenje o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za postavljanje sredstva za oglašavanje

Molba za izdavanje rešenja o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju za postavljanje sredstva za oglašavanje.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i: podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

8. Saglasnost za postavljanje bašte

Molba za izdavanje saglasnosti za postavljanje bašte.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

9. Odobrenje za korišćenje dokumentacije 

Zahtev za izdavanje odobrenja za korišćenje dokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

10. Zahtev za uvid u spise 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

11. Ponuda za pravo preče kupovine 

Formular ponude.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

12. Zahtev za produženje važenja Rešenja/Akta

Formular zahteva za produženje važenja Rešenja/Akta o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite .

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

13. Zahtev za za produženje važenja Rešenja/Akta

Formular za produženje važenja Rešenja/Akta o davanju saglasnosti na projekat i dokumentaciju.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

14. Zahtev za saglasnost za korišćenje kulturnog dobra u komercijalne svrhe

Formular zahteva za saglasnost za korišćenje kulturnog dobra u komercijalne svrhe.

Uz ovaj obrazac se obavezno podnose i:

podaci za identifikaciju fizičkih lica ili podaci za identifikaciju pravnih lica

Komplet obrazaca za:

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti
Biljana Šušnjar – odluka PDF

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Adresa: Beograd, Kalemegdan Gornji grad 14

Telefoni:

direktor
011/2622-341
centrala
011/3287-420
011/2631-743
011/2631-778
011/2628-929

faks: 011/3287-411

Radno vreme: radnim danima od 7:30 do 15:30 časova

Rad sa strankama: od 08:30 do 14:30

pauza: 10:30 – 11:00