Подношење захтева

 
1. Потврда о статусу

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

2. Захтев за издавање услова за предузимање мера техничке заштите конзерваторски условиж

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

3. Захтев за издавање сагласности на пројекат и документацију у складу сa конзерваторским условима

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

4. Захтев за издавање Решења о условима за предузимање мера техничке заштите за фасаде

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

5. Захтев за издавање Решења о давању сагласности одржавање фасаде

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

6. Захтев за издавање Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за постављање средства за оглашавање

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

7. Захтев за издавање Решења о давању сагласности на пројекат и документацију за постављање средства за оглашавање

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

8. Захтев за сагласност за постављање баште

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

9. Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика културе града Београда

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

10. Захтев за увид у списе

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица

11. Понуда за право прече куповине

подаци за идентификацију физичких лица
подаци за идентификацију правних лица


Лице овлашћено за заштиту података о личности
Саша Михајлов – одлука ПДФ

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град 14

Телефони:

– директор
011/2622-341

– централа
011/3287-557, 3287-420
011/2631-743, 2631-778

факс: 011/3287-411

е-mail: zavod@beogradskonasledje.rs

Радно време: радним данима од 7:30 до 15:30 часова

Рад са странкама: од 08:30 до 14:30

пауза: 10:30 – 11:00