Informator o radu 

Direktor:  Olivera Vučković, diplomirani istoričar

Pomoćnik direktora:  dr Marina Pavlović, viši konzervator


SEKTOR ZA ISTRAŽIVANjE I VALORIZACIJU  I DOKUMENTACIJU
Saša Mihajlovviši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice
Aleksandra Dabižić,  konzervator savetnik
Irena Sretenović, viši konzervator
Ksenija Ćirić, viši konzervator
Ivana Vesković, viši konzervator
Nela Mićović, viši konzervator

Odeljenje za dokumentaciju i digitalizaciju
Aleksandar Božović, viši konzervator
Snežana Negovanović, viši snimatelj slike
Slađana Milojević, viši konzervator, tehničar

Odeljenje za prezentaciju i edukaciju
Bojana Ibrajter Gazibara, viši konzervator
Hajna Tucić, viši konzervator
Ana Sibinović, viši konzervator
Luka Prokić,  Saradnik za izložbeni i grafički dizajn

SEKTOR ZA ARHITEKTONSKO- KONZERVATORSKE POSLOVE
Jasna Cvetić, viši konzervator, rukovodilac osnovne organizacione jedinice
Ljiljana Konta, konzervator savetnik
Tatjana Videnović,  viši konzervator
Zoran Tucić, viši konzervator
Aleksandra Šević, viši konzervator
Svetlana Marković, viši konzervator
Ivana Filipović Jork, viši konzervator
Aleksandar Gavović, viši konzervator
Aleksandra Vrzić, konzervator
Rade Mrlješ, konzervator
Suzana Lazović, viši konzervator tehničar
Olivera Milić, viši konzervator tehničar
Srđan Petrović, viši konzervator tehničar

Odeljenje za učešće u izradi prostornih i urbanističkih planova
Olivera Petrović, viši konzervator

Odeljenje za Beogradsku tvrđavu
Nevenka Novaković, viši konzervator
Jefimija Parežanin, konzervator


SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE
Mirjana Mirosavić, rukovodilac osnovne organizacione jedinice
Slobodanka Milošević, pravnik
Jelena Bovan, Službenik za javne nabavke
Željko Rukavina, Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Biljana Savić, Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Nikolina Ilić, Tehnički sekretar
Dragana Radenković, Tehnički sekretar
Zorica Ilić, Portir/ čuvar