Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: januar 2019

Javne nabavke 2019

Javne nabavke 2019

Rekonstrukcija, restauracija i konzervacija Muzeja savremene umetnosti

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti, Ušće 10, Blok 15, Novi Beograd, utvrđen za spomenik kulture 1987. godine („Službeni list grada Beograda“ br. 16/87).

Služba zaštite je uvažavajući osnovna načela zaštite nepokretnih kulturnih dobara izdala uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite za rekonstrukciju, restauraciju i konzervaciju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kojima je jasno definisan stepen dozvoljenih intervencija u enterijeru i eksterijeru spomenika kulture, kao i glavne postavke/projektni zadatak, shodno zahtevima korisnika i visokim tehnološkim standardima savremene muzeologije, kako bi se objekat muzeja vratio u funkcionalno stanje.

Prema izdatim uslovima za preduzimanje merama tehničke zaštite za planirane intervencije na spomeniku kulture i projektu izrađenom u skladu sa uslovima, realizaciju radova na Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, po ustanovljenoj dinamici, pratio je kao konzervatorski nadzor stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i to od početka radova septembra 2016. godine do završetka radova 20. oktobra 2017. godine, kada je Muzej savremene umetnosti u Beogradu ponovo otvoren za javnost.

Poseban pečat muzeju dali su projektant arhitekta Dejan Todorović i arhitekta-konzervator Svetlana Marković, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koja je vršila konzervatorski nadzor u toku izvođenja radova na realizaciji kapitalnog projekta za Republiku Srbiju i grad Beograd

P_20170918_151653_resize P_20170918_151751_resize P_20170918_151811_resize P_20170918_151930_resize P_20171005_141932_resize P_20171005_142219_resize P_20171005_142305_resize P_20171005_142349_resize P_20171005_142402_resize P_20171005_142418_resize P_20171005_142432_resize P_20171005_142435_resize P_20171005_142548_resize P_20171005_142631_resize P_20171005_142635_resize P_20171005_142639_resize

Fasade

U toku 2017. i 2018. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je  u svojstvu konzervatorskog nadzora učestvovao u radovim na restauraciji fasada, koje su vodili Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Gradsko stambeno Beograd, nad sledećim objektima:

 

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

 • Karađorđeva 17-19
 • Karađorđeva 21
 • Karađorđeva 23
 • Karađorđeva 35
 • Karađorđeva 39
 • Karađorđeva 41
 • Karađorđeva 43
 • Kosančićev venac 1
 • Kosančićev venac 5
 • Kosančićev venac 13
 • Kosančićev venac 15
 • Kosančićev venac 19
 • Kosančićev venac 21
 • Kosančićev venac 2
 • Kosančićev venac 4
 • Kosančićev venac 6
 • Kosančićev venac 8
 • Kosančićev venac 18
 • Kosančićev venac 22
 • Zadarska 2
 • Zadarska 12
 • Zadarska 14
 • Zadarska 7
 • Pop-Lukina 1-3
 • Pop-Lukina 3-5
 • Pop-Lukina 4
 • Pop-Lukina 6
 • Pop-Lukina 10
 • Fruškogorska 2
 • Fruškogorska 4
 • Fruškogorska 8
 • Fruškogorska 10
 • Džordža Vašingtona 56
 • Gračanička 18
 • Bulevar despota Stefana 10

 

 

F_0850 (28)_resize F_0850 (35)_resize F_0850 (75)_resize F_0850 (67)_resize F_0850 (55)_resize F_0850 (54)_resize F_0850 (53)_resize F_0850 (46)_resizeF_0850 (38)_resize

Gradsko stambeno

 • Terazije 6
 • Terazije 12
 • Terazije 14
 • Terazije 29
 • Terazije 39
 • Terazije 43
 • Terazije 28
 • Terazije 38
 • Kralja Milana 8
 • Kralja Milana 10-10a
 • Kralja Milana 22
 • Kralja Milana 13
 • Kralja Milana 19
 • Kralja Milana 21
 • Kralja Milana 23
 • Kralja Milana 25
 • Kralja Milana 27
 • Nemanjina 46
 • Nemanjina 36
 • Nemanjina 1
 • Krušedolska 11
 • Katanićeva 22
 • Katanićeva 12
 • Katanićeva 6
 • Svetog Save 6
 • Svetog Save 8

Picture 007_resize F_0849 (191)_resize F_0849 (183)_resize F_0849 (179)_resize F_0849 (134)_resize F_0849 (123)_resize F_0849 (088)_resize F_0849 (085)_resize F_0845 (143)_resize F_0845 (135)_resize F_0845 (117)_resize F_0845 (103)_resize F_0845 (098)_resize F_0845 (088)_resize F_0845 (053)_resize F_0845 (031)_resize F_0845 (006)_resize

Rekonstrukcija i restauracija Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi

Početkom novembra meseca 2017. godine završeni radovi na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi. Izradu projekta i njegovu realizaciju finansirala je TIKA – turska agencija za koordinaciju i razvoj, a projekat je rađen u saradnji sa turskom projektantskom firmom „Ekol Mimarlik“ i brojnim ekspertima za otomansku istoriju i arhitekturu.

F_0892 (057) F_0892 (062)

Na restauraciji ovog značajnog spomenika primenjeni su strogi principi konzervacije i sve odluke su donete nakon proučavanja literature, analize sličnih objekata iz perioda i svih prethodnih intervencija.

F_0892 (064)

 

F_0892 (223)

Turbe je podignuto 1784. godine nad grobom Izet Mehmed-paše, koji je ovde umro kao zapovednik Beograda. U vreme prvog srpskog ustanka turbe je oštećeno. Obnovio ga je 1818–1819. godine beogradski valija Marašli Ali-paša, posvetivši turbe uspomeni na Damad Ali-pašu. Ovaj slavni vojskovođa poginuo je 1716. godine u bici kod Petrovaradina, a sahranjen je u Gornjem gradu, pokraj džamije sultana Sulejmana. Nekoliko godina kasnije, u vreme austrijske okupacije, zajedno sa džamijom razoren je i pašin grob. Sredinom 19. veka ovde su sahranjena još dva zapovednika Beograda. Turbe je obnovljeno pred drugi svetski rat. Tada je pronađen i ponovo postavljen stari nišan posvećen Damad Ali-paši, čije ime ovo turbe i danas nosi.

F_0909 (02)

Radovi na turbetu otpočeli su krajem maja 2017. godine i odnosili su se pre svega na rekonstrukciju krova i krovnog pokrivača, zamenu poda, zamenu prozora i vrata, kao i izradu drenaže oko turbeta.

F_0909 (08)

Na osnovu istraživanja istorijske dokumentacije i analiza prethodnih projekata koji su rađeni u Zavodu zaključeno je da bi krovni pokrivač trebalo da bude od olova, koji je i postavljen preko slojeva blatnog i krečnog maltera. Pod od šestouganih opekarskih elemenata postavljen je na podlogu od krečnog maltera. Na jednom zidu otkriveni su ostaci starog maltera, i oni su prezentovani. Zidovi i kupola su okrečeni.

F_0892 (086)

F_0892 (073)

Drveni sanduk je zamenjen novim i naručen je novi ukrasni prekrivač iz Turske.

Izrađeni su novi prozori i vrata po ugledu na postojeće.

Izvršena je konsolidacija kamena na fasadama kao i kompletna restauracija fasada.

 

F_0892 (115)

F_0909 (14)

Tokom iskopavanja oko turbeta otkrivena je stara staza od kamena na nižoj koti od postojeće kote terena Gornjeg grada, koja je u osnovi istog šestougaonog oblika kao i turbe. Staza je prezentovana, oko staze je izrađena drenaža, kao i škarpa kako bi se savladala denivelacija.

F_0909 (19)

Turbe je dekorativno osvetljeno.

F_0908 (10)

Rekonstrukcija, restauracija i prezentacija Česme Mehmed paše Sokolovića

Početkom novembra meseca tekuće godine završeni su radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji Česme Mehmed paše Sokolovića.

F_0908 (11)

F_0909 (30)Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je protekle dve godine radio na izradi projekta. Izradi projekta su prethodili istraživački radovi koji su obavljeni 2015. Godine. Istraživanja, izradu projekta i njegovu realizaciju finansirala je TIKA – turska agencija za koordinaciju i razvoj, a projekat je rađen u saradnji sa turskom projektantskom firmom „Ekol Mimarlik“ i brojnim ekspertima za otomansku istoriju i arhitekturu.

F_0909 (43) - Copy F_0909 (46) - Copy

Na restauraciji ovog značajnog spomenika primenjeni su strogi principi konzervacije i sve odluke su donete nakon proučavanja literature, analize sličnih objekata iz perioda i svih prethodnih intervencija

 

F_0909 (51) F_0909 (53)

 

Česma Mehmed-paše Sokolovića podignuta je 1576/77. godine i predstavlja jedinu zadužbinu ovog znamenitog turskog vezira u Beogradu. Smeštena je neposredno uz ostatke Unutrašnjeg utvrđenja, pored kaldrmisane staze koja kroz Defterdarevu kapiju vodi ka Donjem gradu Beogradske tvrđave.

F_0909 (73)

F_0909 (47) - CopyRadovi na česmi otpočeli su krajem maja 2017. godine posle dve godine istraživanja i rada na izradi projektne dokumentacije.

F_0909 (67)

F_0909 (51)Radovima koji su izvršeni česma je prezentovana na adekvatan način koji u svakom slučaju zavređuje kao jedan od malobrojnih očuvanih objekata iz otomanskog perioda koji je zadržao primarnu funkciju. Prezentacija je urađena tako da je omogućeno sagledavanje objekta česme u celini kao i okolnih objekata i delova fortifikacija koji definišu ovaj prostor (Defterdareve kapije, Kornarovog bedema). Izvršena je rekonstrukcija krova prema analogiji sa česmama iz istog perioda i otkrivanje severozapadne fasade u celosti i delimično otkrivanje severoistočne fasade do austrijskog vodovodnog kanala koji je uz nju dodat između 1717. i 1739. godine. Tokom istraživačkih radova obavljenih u oktobru 2015. godine, otkrivena je severoistočna fasada koja ima lice, izgrađeno od kamenih tesanika, kao i venac, koji se poklapa sa vencem u donjoj zoni ostale tri fasade, i otvorom sa dva kamena dovratnika i obrađenim ivicama, što je verovatno bio nekadašnji ulaz u rezervoar.

F_0909 (53) F_0909 (67)

Kako bi se prezentovala originalna, do sada zakopana severozapadna fasada česme trebalo je projektom prevazići denivelaciju od 4,5m visine, razliku između originalnog platoa ispred česme i sadašnjeg nivoa terena Gornjeg grada. U cilju omogućavanja dostupnosti novih nalaza, projektovana je kosa rampa koja će omogućiti silaz na originalni nivo terena svim posetiocima uključujući i osobe sa invaliditetom kao i roditelje sa decom, starije slabo pokretne osobe. Na ovaj način na Beogradskoj tvrđavi po prvi put su osobe sa invaliditetom dobile mogućnosti da sagledaju kulturne slojeve prezentovane na ovom lokalitetu.  Zid rampe ujedno je iskorišćen kao potporni zid koji statički obezbeđuje zemljani nasip.

F_0917 (001) F_0917 (006)

Zavod je uz veliko angažovanje svojih saradnika i uz svesrdnu pomoć i donaciju kompanije „Lafarge“ uspeo da za restauraciju obezbedi kompatibilan kamen istih petroloških karakteristika kao autentičan kamen na česmi. Svi radovi na konzervaciji i restauraciji su izvedeni bez upotrebe cementa.

F_0917 (011)

 

Tokom izvođenja radova otkopan je deo bedema rimskog kastruma i doneta je odluka da se bedem konzervira i prezentuje što je uslovilo izmene i povećalo ukupnu vrednost projekta. Sada je na ovom prostoru posetiocima omogućeno da na relativno malom segmentu tvrđave sagledaju njeno bogatstvo u vidu brojnih slojeva iz raznih perioda (deo rimskog bedema, tursku česmu, delove austrijskih fortifikacija).

Dok su sve intervencije na konzervaciji i restauraciji rađene uz primenu originalnih i kompatibilnih materijala, novi funkcionalni elementi u prostoru urađeni su upotrebom savremenih materijala koji su uobičajeni u svetskoj konzervatorskoj praksi koji svakom posetiocu jasno pokazuju da to nisu delovi fortifikacionih struktura.

Česma je funkcionalno i dekorativno osvetljena.