Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Publikacije

Katalozi 2020

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2020.

Katalozi 2021

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2019.

Katalozi 2022

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2019.

„Nasleđe“ XXII

Dvadest i drugi broj „Nasleđa“ izašao je iz štampe decembra 2021. godine.

„Nasleđe“ broj XXI

Naučni časopis Nasleđe XXI izašao je iz štampe krajem 2020. godine.

„Nasleđe“ dobilo kategoriju M51

Časopis “Nasleđe” Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je dobio kategoriju M51 – vrhunski časopis nacionalnog značaja.

Journal Heritage


The journal Heritageis the brainchild of the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade. It publishes and makes available to the specialist and general public the results of research into, and evaluation and conservation of structures with cultural and historical significance. It aims to promote cultural heritage, bolstering the Institute’s efforts to preserve and present it. The journal columns titled Monumental Heritage, Conservationist Approach, Lost Legacy, Critical Eyeand Reviews feature historical, archaeological, art-historical, architectural and other types of research, as well as evaluations of cultural heritage.

The first issue of the journal was published in 1997, followed by a total of eighteen further issues. The editor-in-chief is Dr Marina Pavlović, who has a PhD in art history and a BA in Architectural Engineering – Conservation. The following experts sit on its editorial board: Dr Aleksandar Kadijević, Dr Nađa Kurtović Folić, Dr Marina Nešković, Dr Igor Borozan, Dr Vesna Bikić, Saša Mihajlov, Vera Pavlović Lončarski, and Nada Živković, supported by Bojana Ibrajter Gazibara and Ana Sibinović assecretaries.

 

The Rulebook on the Publication of the Heritagejournalby the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade was adopted, regulating the publication procedure for the journal;the reviewing process; evaluating and selecting submissions; the invalid submission procedure – submission correction and retraction; author responsibility; the price and distribution of the journal; the financing, editing and printing of the journal; and other issues that may arise in the journal publication process.

 

uputstvo autorima

izjava o autorstvu

pravilnik o izdavanju časopisa „Nasleđe“

eISSN 2560-3264

Journal Heritage I


The first issue of the journalHeritage came out in 1997, led by the editor, architect Zoran Jakovljević, who created the visual identity of the journaland authored the idea for the cover– the drawing of the building before and after restoration. This issue features vignettes on the projects of restoration and reconstruction of the Secession-style façades from the documentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade.
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
JOVAN SEKULIĆ, Kumanovska br.5
MARKO POPOVIĆ, Ostaci antičkog Singidunuma u urbanom jezgru savremenog grada
GORDANA GORDIĆ, Znamenite građevine Beograda XIX veka
MIRJANA POPOVIĆ, Stari Beograd – Segment Savske varoši
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Staro jezgro Zemuna – Blok između ulica Glavne, Gospodske, Trga pobede i Preradovićeve u prostornoj kulturno-istorijskog celini
SVETLANA NEDIĆ, Prilog proučavanju kuće sveštenika Mihaila M. Popovića u Kursulinoj ulici broj 35
VERA PAVLOVIĆ – LONČARSKI, Prilog proučavanju kuće Dimitrija Krsmanovića
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Prilog proučavanju arhitekture crkveSv. Marka na beogradskom Tašmajdanu

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Konzervatorski pristup obnovi gornjogradskih bedema beogradskog grada
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Dva primera restauracije fasada
SVETLANA IVANČEVIĆ, Kompleks Ministarstva prosvete, mogućnost revitalizacije

IZGUBLjENA BAŠTINA- IDEJE I TRAGANjA
MIHAJLO MITROVIĆ, Urbana remisija
SVETISLAV VUČENOVIĆ, Pristup graditeljskoj sintezi na Kosančićevom vencu
MILOJKO GORDIĆ, „Sala mira“ u Beogradu
RADOJKA BOŽOVIĆ – LOPIČIĆ, Restitucija „Sale mira“

KRITIČKI OSVRT
BORISLAV STOJKOV, Ambijent kao tema obnove Beograda
ALEKSEJ BRKIĆ, Nevesela sudbina grada

PRILOZI
MARKO POPOVIĆ, Kuća u ulici Cara Dušana 10
SREĆKO STEFANOVIĆ, Silikoni
Sanacioni i konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni u 1996. godini

Journal Heritage II

The second issue of the journalHeritage was published in the wake of the NATO bombing campaign. In addition to the regular columns, a text was published on Belgrade’s buildings which had been brought down or severely damaged. The cover featured the StariDvor (Old Palace) façade and a dome detail. The author of the drawings was the architect Zoran Jakovljević, the editor of the journal.

Price:sold out

SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
SVETLANA V. NEDIĆ, Iz istorije Starog dvora
VERA PAVLOVIĆ – LONČARSKI, Prilog poučavanju dela arhitekte Stojana Titelbaha u Beogradu
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Beogradski opus arhitekte Romana Nikolajeviča Verhovskoja (1920-1941)
HRANISLAV MILANOVIĆ, Prilog istraživanju nastanka i razvoja parka Kalemegdan
RADOJKA BOŽOVIĆ – LOPIČIĆ, Marko Popović, Savsko šetalište sa Velikim stepeništem na Kalemegdanu
NADA ŽIVKOVIĆ, Šiljakovac, stare seoske kuće, groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici
GORDANA GORDIĆ, Palata Narodne banke
MILOJKO GORDIĆ, Ukrašavanje zgrade Narodnog parlamenta Kraljevine Jugoslavije

KONZERVATORSKI PRISTUP
VESNA MATOVIĆ, Razgradnja kamena u stubovima Brankovog mosta
LjUBINKO DRAGIĆEVIĆ, Mihailo Ršumović, Primena polimera u restauraciji kamenih površina i izradi novih umetničkih dela
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Projekat restauracije i revitalizacije Barutnog magacina u Gornjem gradu

IZGUBLjENA BAŠTINA
ALEKSANDRA DABIŽIĆ, Serafdska sinagoga u Zemunu
MIODRAG DABIŽIĆ, U Zemunu porušena prizemnica srpske škole iz 1745. godine

PRILOZI
DOBROSAV PAVLOVIĆ, Uticaji istoka i zapada na srpsku građansku arhitekturu XIX veka
SNEŽANA TOŠEVA, Organizacija i rad arhitektonskog odeljenja Ministarstva građevina u periodu između dva svetska rata

KRITIČKI OSVRT
MILORAD H. JEVTIĆ, Tri nove zgrade u zaštićenoj zoni Knez Mihailove ulice
ALEKSEJ BRKIĆ, Nasleđe i dijalektika događaja
IRINA SUBOTIĆ, Tri značajne izložbe iz istorije arhitekture Beograda
VLADIMIR BELOUSOV, Malo poznate stranice ruske arhitekture
Arhitektura Beograda stradala u «vazdušnoj kampanji» NATO snaga

Journal Heritage III

The third issue of the journalHeritage was published in 2001. The cover, designed by the editor, architect Zoran Jakovljević, featured details of the Cathedral of St. Michael the Archangel in Belgrade. This issue’s vignettes present details of the decorative finishes on windows, selected from the conservation projects of restoration and conservation of Belgrade’s façades.
Cena: 700 dinara
SADRŽAJ:

SPOMENIČKA BAŠTINA
MARKO POPOVIĆ, Kralj kapija Beogradske tvrđave
MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ, Heroj pera kao putnik: tipološka geneza javnih i nacionalnih spomenika i Valdecova skulptura Dositeja Obradovića
SVETLANA V. NEDIĆ, O nekim pitanjima izvorne arhitekture Novog dvora
MIODRAG JOVANOVIĆ, Francuski arhitekt Eksper i «ar deko» u Beogradu
GORDANA GORDIĆ, MARKO POPOVIĆ, Dom Narodne skupštine
MILAN PROSEN, Prilog proučavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Prilog proučavanju istorije i arhitekture zgrade Kontrolnog odeljenja Ministarstva pošta, telegrafa i telefona u Beogradu
NADA  ŽIVKOVIĆ, Seoska groblja i pojedinačni nadgrobni spomenici na beogradskom području

KOZERVATORSKI PRISTUP
MILA VULOVIĆ, Sažeta retrospektiva konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti na prostoru Beogradske tvrđave
PREDRAG MIŠIĆ, Revitalizacija prostora Sahat kapije
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Fasade Saborne crkve u Beogradu
ALEKSANDAR MALIĆ, ĐORĐE MARINKOVIĆ, Sanacija konstrukcije lukova Saborne crkva u Beogradu
VESNA MATOVIĆ, DRAGAN MILOVANOVIĆ, Stanje peščara u fasadi crkve Sv. Marka
ALEKSANDRA M. DABIŽIĆ, Ruralna arhitektura Starog jezgra Zemuna

IZGUBLjENA BAŠTINA
MILA JEFTOVIĆ, Spomenik Karađorđu Paška Vučetića
MARKO POPOVIĆ, Okružni sud i VII pukovska okružna komanda u Beogradu
BOJAN BOJANIĆ, Kuća Drage Mitričević u Ulici kralja Milana br. 5

PRILOZI
VLADIMIR BELOUSOV, Nasleđe kao ogledalo svetske istorije
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Značaj zaostavština arhitekata za istoriografiju srpskog graditeljstva i službu zaštite
BORISLAV STOJKOV, Kulturno nasleđe kao integrišući faktor Evrope
DRAGAN MILUNOVIĆ, Kratak teorijski uvod u pravnu zaštitu kulturnih dobara

IN MEMORIAM
BRANA MILENKOVIĆ, Pohvala ruci
LjILjANA MILETIĆ-ABRAMOVIĆ, Aleksej Brkić (1922-1999)