Skip to Content

Monthly Archives: January 2015

Svetlana Marković

Dušica Stevanović

arhitektonski tehničar, konzervator

Godina rodjenja: 1959
Obrazovanje: diplomirani arhitektonski tehničar
Radno iskustvo:

od 1980. godine zaposlena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Učešće u izradi Projekata restauracije i rekonstrukcije fasada (tehničko snimanje, tehnička obrada planova) objekata u Beogradu

Reference:
• Saborna crkva, ulica Sime Markovića br.3
• Zgrada Patrijaršije, ulica Sime Markovića br.6
• Zgrada Arhiva Srbije. ulica Karnedžijeva br.2
• Zgrada Narodnog pozorišta, ulica Francuska br.1-3
• Zgrada Narodnog muzeja, ulica Trg republike 1
• Zgrada Starog dvora, ulica Dragoslava Jovanovića br.2
• Zgrada Generalštaba, ulica Kneza Miloša br.33
• Zgrada Tehničkog fakulteta, ulica Bulevar revolucije br.73
• Palata ,,Sanu,,ulica Knez Mihailova br.35
• Zgrade u ulici Knez Mihailova br.46,48,50,52
• Igumanovljeva palata, ulica Terazije br. 31
• Muzej Vuka i Dositeja, ulica Gospodar Jevremova br.21
• Beogradska Zadruga, ulica Karadjordjeva br.48
• Hotel „Ehcelsior“ -Kneza Miloša br.5
• Dom Jevrema Grujić, ulica Svetogorska br.17
• Beogradska tvrdjava, bastion jedan
• Nikolajevska crkva u Zemunu, ulica NJegoševa br.43
• Hariševa kapela, ulica Grobljanska br.5
• Zgrada na Avijatičarskom trgu br.8, u Zemunu

Ostalo:

Izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara koja uživaju status predhodne zaštite i mere njihove zaštite, saglasnosti na projektnu dokumentaciju.

Aleksandra Ristanović

akademski vajar, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1972
Obrazovanje:
Radno iskustvo:

Aleksandar Gavović

arhitekta, stručni saradnik

Godina rodjenja: 1978
Obrazovanje: diplomirani inženjer arhitekture
aleksandar.gavovic@beogradskonasledje.rs

Radno iskustvo:

od 2008. godine zaposlen u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

2007-2008. PMC Inženjering-u, Beograd na poziciji arhitekta konzervator, odgovorni izvodjač radova na poslovima izvodjenja radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrdjave, i to na objektima:

 • Mračna kapija Donjeg grada Beogradske tvrdave;
 • Mala barutana Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;

 

2007. KOTO d.o.o., Beograd na poziciji arhitekta konzervator, izvodjač radova na zaštiti, sanaciji, restauraciji i konzervaciji Beogradske tvrdjave i to na objektima:

 • Stepenište kod crkve Sv. Petke u Donjem gradu Beogradske tvrdjave;
 • Kralj kapija Beogradske tvrdjave;
 • Južna kapija Jugoistočnog bedema Beogradske tvrdjave;
 • Pešačka staza Jugozapadnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Veliki Ravelin Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Bastiona I Jugoistočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrdjave, faza I;
 • Severni bedem Donjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • Flankirajući bastion 2 Istočnog fronta Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;

2006-2007. Hram Sv. Save na Vračaru, Beograd na poziciji arhitekta, pomoćnik glavnog arhitekte uredjenja enterijera hrama i to na izradi tehničke dokumentacije enterijera hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu i izrada tenderske dokumentacije za izvodjenje radova u enterijeru hrama Sv. Save na Vračaru u Beogradu;

Reference:

Projekti:

 • restauracija Bastiona I Jugoistočnog fronta Gomjeg grada Beogradske tvrdjave, faza II;
 • restauracija Bastiona II Severoistočnog fronta Donjeg grada Beogradske tvrdjave, faza II;
 • restauracija i prezentacija ostataka ,,Proloma“ Jugoistočnog bedema Gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • restauracija Flankirajućeg polubastiona Jugoistočnog fronta gornjeg grada Beogradske tvrdjave;
 • restauracija dve kompozicije „Igrali se konji vrani“ ispred glavnog ulaza u Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • rekonzervacija ostataka Južnog konaka manastira Pavlovac u selu Koraćica u opštini Mladenovac;
 • restauracija i prezentacija Kasnorimske grobnice u selu Brestovik u opštini Grocka;

Stručni, konzervatorski i projektantski nadzor:

 • Dom Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu;
 • Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu;
 • Crkva brvnara u Vraniću;
 • Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu;
 • Zgrada kasarne VII puka u Beogradu;
 • Zgrada ambasade Republike Turske u Beogradu;

OSTALO:

Član Društva konzervatora Srbije;
Govori Engleski jezik;
Licenca odgovornog projektanta 300 G468 08 i
licenca odgovornog izvodjača radova 400 C885 08

Aleksandar Božović

viši konzervator

Godina rodjenja: 1971
Obrazovanje: diplomirani istoričar umetnosti
Radno iskustvo:

2005-2007 – JP „Beogradska tvrdjava“
2007- Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
aleksandar.bozovic@beogradskonasledje.rs

Reference:

Izložbe:

 • Izložba „Memorijali prvog svetskog rata na teritoriji Beograda“, realizovana 2014. godine povodom obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata (autor izložbe).
 • Izložba „Spomenici kulture na prostoru Beogradske tvrdjave“, realizovana 2010. godine u okviru proslave 50-te godišnjice od osnovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (koautor izložbe).
 • Izložba „Multikulturni Beograd – Spomeničko nasledje“, 2011. godine (saradnik)
 • Izložba „Srpske palate u Trstu“, 2015. godine (saradnik)

Elborati za proglašenje spomenika kulture, elaborati

 • Elborati za proglašenje spomenika kulture (Sinagoga Sukat Šalom, Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu, Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu, Zgrada u ul. Resavska br. 18. u Beogradu)
 • Sistematska istraživanja fondova za izradu kataloga javnih spomenika i spomen obeležja na prostoru grada Beograda
 • Analiza kulturnog nasledja: Zgrada Prvog parobrodarskog društva u Beogradu; Piloni mosta kralja Aleksandra I u Beogradu

Predavanja:

 • Predavanje „Arhitekta Momir Korunović“, u okviru izložbe „Graditelji – Arhitektura u Srbiji u 19. i 20. veku“, 2011. godine
 • Učešće u radionici Belgrade Public Spaces/Yacht Design, International Workshop at Belgrade, koja je održana od 24.09. do 02.10.2016. godine u organizaciji Fakulteta za umetnost i dizajn, Univetrziteta John Naisbitt i Scuole di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano, sa izlaganjem teme: Piloni mosta kralja Aleksandra I Karadjordjevića u Beogradu, održane 25. 09. 2016. godine.

Projekti:

 • Učešće u izradi elaborata i projekata za prostor Beogradske tvrdjave (Istočno podgradje i crkva Ružica, Veliko stepenište sa terasom na Savskom šetalištu, Vidin kapija, Istočno podgradje, Damad Ali pašino turbe, Česma Mehmed paše Sokolovića, Malo stepenište na Savskom šetalištu parka Kalemegdan); kao i projekata Kajmakčalanska osmatračnica u Pionirskom parku, Spomenik na mestu smrti despota Stefana Lazarevića, Zgrada u Resavskoj 18 u Beogradu.

Ostalo:

 • Koordinator programa izdavačke delatnosti: katalozi spomenika kulture 2013, 2014, 2015, 2016. godine

Objavljeni radovi:  

 • Memorijali prvog svetskog rata na teritoriji Beograda, studija povodom izložbe održane u okviru obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata, 2014.
 • Heroizacija naroda i pojedinca – Memorijali prvog svetskog rata na području Beograda, Časopis Odbrana, specijalni prilog 112, 2014.
 • Kuća Marka Stojanovića, Pariska 15 u Beogradu, Nasledje 2009.
 • Crkva Ružica u istočnom podgradju Beogradske tvrdjave, Nasledje 2010.
 • Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu, Nasledje 2013.
 • Zgrada u Resavskoj ulici broj 18 u Beogradu, Nasledje 2016.
 • Manastir Fenek, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Manastir Rakovica, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Zgrada Patrijašije, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Narodna banka, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Sinagoga Sukat šalom, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Spomenik Pobednik, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Ratnički dom, Katalog spomenika kulture, Beograd 20
 • Spomenik Vuku Karadžiću, Katalog spomenika kulture, Beograd 20

Ostalo:
Strani jezici: engleski, italijanski
Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw
član Društva konzervatora Srbije