контакт

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Калемегдан Горњи град 14
11000 Београд

телефони:
– директор
011/2622-341

– централа
011/3287-557, 3287-420
011/2631-743, 2631-778

факс: 011/3287-411

е-mail: zavod@beogradskonasledje.rs


Питања у вези са увидом, садржајем и начином коришћења документације, основне информације о статусу објеката
dokumentacija@beogradskonasledje.rs

радно време: рад са странкама  од 8:30 до 14:30 часова
пауза : 10:30 – 11:00
.