Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2014

katalozi 2014


Naslov: Spomen crkva u Lazarevcu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Irena Sretenović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomen – česma Crkvenac u Mladenovcu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Nada Živković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća doktora Arčibalda Rajsa


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ivana Vesković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća kralja Petra


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Vera Pavlović Lončarski
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća vojvode Petra Bojovića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ksenija Ćirić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić, Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik Arčibaldu Rajsu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Aleksandra Dabižić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić, Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik i spomen kosturnica braniocima Beograda 1914-1918.


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Bojana-Ibrajter Gazibara
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik palim ratnicima 1912 – 1918. u Mladenovcu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Ana Sibinović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik Pobednik


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Aleksandar Božović
Lektura:Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić, Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik vojvodi Vuku


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor teksta: Hajna Tucić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Aleksandra Ristanović
Fotografija: Snežana Negovanović
Fotodokumentacija Zavoda za zaštitu
spomenika kulture grada Beograda
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje

Milenijumska kula na Gardošu u novom okruženju

Dom Jevrema Grujića u središtu pažnje struke i Grada

„Nasleđe“ broj XV

Petnaesti broj časopisa Nasleđe izašao je iz štampe novembra 2014. godine. Na naslovnoj strani je zgrada poznata kao Bogoslovija odnosno Internat za studente Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ostvarenje arhitekte Aleksandra Deroka. Redakcija časopisa je od ovog broja uvela novu rubriku pod nazivom Građa, a u ostalim ustaljenim rubrikama  autori se bave različitim temama iz oblasti bogatog kulturnog nasleđa našeg grada. U ovom broju predstavljen je projekat sanacije i rekonstrukcije Crkvenog konaka u Topčideru, zatim nam je približen jedan od najprepoznatljivijih memorijskih gradskih simbola Fontana Ribar (Borba). Rad pod nazivom Vajfert nije Vajfert rasvetljava identitet bronzane figure muškarca iz hola Narodne Banke Srbije za koju se smatralo da predstavlja Đorđa Vajferta, najpoznatijeg guvernera srpske i jugoslovenske centralne banke. U rubrici prikazi prdstavljna je monografska studija pod nazivom Rajko M. Tatić 1900–1979, autorke Saše Mihajlov, zatim knjiga Život na ivici: Stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941,autorke Zlate Vuksanović Macure, i monografija o ambasadi Francuske u Beogradu.

Journal Heritage XV

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
NADA ŽIVKOVIĆ I IVANA FILIPOVIĆ, Crkveni konak u Topčideru
NENAD LUKIĆ, Beogradske ručne pivare u XIX veku
IGOR BOROZAN, Obnova antike i arhajski modernizam: Fontana Ribar (Borba) Simeona Roksandića
MILICA MAĐANOVIĆ, Arhitektura pratećih građevina Dvorskog kompleksa
MILAN PROSEN, Palata Privilegovane agrarne banke u Beogradu
KSENIJA ĆIRIĆ, Internat studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu
BOJANA IBRAJTER GAZIBARA, Prilog proučavanju Doma štampe u Beogradu
GORAN ANĐELKOVIĆ, Zgrada u Pariskoj 14

ISTRAŽIVANjA
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, SINGIDUNUM NOVISSIMA: novo čitanje poznatog konkursnog rada
JELENA JOVANOVIĆ, Prilog proučavanju Topčidera
DUŠICA ŽIVANOVIĆ, Analiza geometrijskih pravila na primeru kuće u Njegoševoj 11
DRAGANA MECANOV, Prilog proučavanju graditeljskog opusa Biroa za studije u Beogradu
SAŠA ILIĆ I SONjA JERKOVIĆ, Vajfert nije Vajfert – identitet skulpture Anibala de Lota

IZGUBLjENA BAŠTINA
VLADANA PUTNIK, Katedrala Beogradske nadbiskupije: od inicijative do nerealizovanog projekta

GRAĐA
OLGA LATINČIĆ, Vladimir Ivanovič Bilinski, arhitekt – inženjer:
prilozi za biografiju / iz arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda

PRIKAZI
MILAN PROSEN, Prikaz monografije: Ambassade De France A Belgrade / Ambasada Francuske u Beogradu
ALEKSANDRA ILIJEVSKI, Prikaz knjige: Saša Mihajlov, Rajko M. Tatić 1900–1979
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Skriveno blago Doma Jevrema Grujića
KATARINA MITROVIĆ, Prikaz izložbe i monografske studije: Danijela Vanušić, Konstantin A. Jovanović. Arhitekta velikog formata
KSENIJA ĆIRIĆ, O projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda BeoKul GradskaTura
NAĐA KURTOVIĆ FOLIĆ, Prikaz knjige: Z. V. Macura, Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1941

 

Konferencija pod nazivom Javni spomenici i spomen obeležja kolektivno pamćenje i /ili zaborav

59. MEĐUNARODNI BEOGRADSKI SAJAM KNjIGA


Publikacija „Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda” predstavljena na Sajmu knjiga.

„Život za Beograd, život za pobedu“


Izložba „Život za Beograd, život za pobedu“

Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda

Ime autora: Aleksandar Božović
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014
Publikacije Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda je štampana u okviru obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Predmet publikacije je sintetskog karaktera, sa namerom da se u okviru obeležavanja sećanja na 100 godina od početka Prvog svetskog rata, prezentuju memorijalni spomenici u rasponu od monumentalnih ostvarenja pa sve do jednostavnih formi podizanih u rubnim delovima grada. Struktuirana je kroz njihovu tipologiju i hronologiju sa namerom da ukaže na najreprezentativnija i najkarakterističnija memorijalna ostvarenja kroz raznolikost i pluralitet njihovih formi. Kroz rad je takođe analiziran idejni i simbolički značaj pojedinačnih memorijala, kao i njihov ikonografski sadržaj i funkcija.

Povodom 70. godina od oslobođenja grada Beograda i opštine Grocka

Ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda


Izložba „Život za Beograd, život za pobedu“