Skip to Content

Monthly Archives: March 2014

STRUČNA PRAKSA ,,NOVIJA ARHITEKTURA BEOGRADA”, 6. JUN 2014. (11-18.časova)

SARADNJA SA SREDNJIM ŠKOLAMA – BEOKUL GRADSKA TURA 2014

U okviru projekta saradnje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa srednjim školama – BeoGradska KulTura (Beokul gradska tura), 28.2.2014. godine učenici trećeg razreda Treće beogradske gimnazije održali su predavanja i prikazali prezentacije na temu kulturnog nasledja svojim vršnjacima u Arhitektonsko tehničkoj školi.