Skip to Content

Monthly Archives: October 2014

59. MEDjUNARODNI BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA


Publikacija „Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda” predstavljena na Sajmu knjiga.

„Život za Beograd, život za pobedu“


Izložba „Život za Beograd, život za pobedu“

Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda

Ime autora: Aleksandar Božović
Izdavač:
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd, 2014
Publikacije Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda je štampana u okviru obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Predmet publikacije je sintetskog karaktera, sa namerom da se u okviru obeležavanja sećanja na 100 godina od početka Prvog svetskog rata, prezentuju memorijalni spomenici u rasponu od monumentalnih ostvarenja pa sve do jednostavnih formi podizanih u rubnim delovima grada. Struktuirana je kroz njihovu tipologiju i hronologiju sa namerom da ukaže na najreprezentativnija i najkarakterističnija memorijalna ostvarenja kroz raznolikost i pluralitet njihovih formi. Kroz rad je takodje analiziran idejni i simbolički značaj pojedinačnih memorijala, kao i njihov ikonografski sadržaj i funkcija.

Povodom 70. godina od oslobodjenja grada Beograda i opštine Grocka

Ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda


Izložba „Život za Beograd, život za pobedu“