Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2015

„Nasleđe“ broj XVI

Na naslovnoj strani šesnaestog broja časopisa Nasleđe, koji je izašao iz štampe u novembru 2015. godine, je portal zgrade u Vlajkovićevoj broj 4. Rad o Ulaznim portalima i holovima stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941) govori o ekspanziji izgradnje stambene arhitekture međuratnog Beograda. Osim naročite pažnje koju su arhitekti posvećivali tretiranju pročelja, veliki značaj je pridavan i rešavanju ulaznih portala i holova, koji su pružali informaciju o kvalitetu stanovanja u zgradi. Na osnovu istraživanja izvedena je određena klasifikacija portala i ulaznih holova. U članku Bara Venecija i Savamala: železnica i grad su analizirani planovi i projekti za razvoj železničke mreže u Beogradu, izrađeni u periodu između dva svetska rata, kao i ponašanje ključnih aktera koji su bili nadležni za njihovu realizaciju. Prikazan je proces formiranja beogradskog železničkog čvora i njegov uticaj na priobalje Beograda, a posebno na prostor Bare Venecije i Savamale, danas nazivan i Beograd na vodi. Novi broj donosi i rad o zdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, jednom od najreprezentativnijih objekata izvedenih u duhu secesije i francuskog dekorativizma beogradske arhitekture. U radu Program za vođenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara je predstavljena aplikacija za evidentiranje i sistematizaciju digitalne fotodokumentacije Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Journal Heritage XVI

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, Bara Venecija i Savamala: železnica i grad
MARINA PAVLOVIĆ, Devet decenija zdanja Srpske akademije nauka i umetnosti
VLADANA PUTNIK, Ulazni portali i holovi stambenih zgrada u Beogradu (1918–1941)
MARKO STOJANOVIĆ, Antituberkulozni dispanzer u Mladenovcu arhitekte Milorada Pantovića

ISTRAŽIVANjA
IRENA KOLAJ RISTANOVIĆ, Iz zaostavštine kapetana Jovana Veljkovića (1798–1874) Povodom dve stotine godina od osnivanja Knjaževske kancelarije
MILICA MAĐANOVIĆ, Prilog proučavanju beogradskog opusa Nikolaja Petroviča Krasnova (1922–1939)

KONZERVATORSKI PRISTUP
SNEŽANA NEGOVANOVIĆ I BRANISLAV TOMIĆ, Program za vođenje foto-dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara
SVETLANA PEROVIĆ IVOVIĆ, Zaštita arhitektonskih arhivskih dokumenata

IZGUBLjENA BAŠTINA
NADA ŽIVKOVIĆ, Stara varoška kuća u Obrenovcu

GRAĐA
NENAD LUKIĆ, Parna pivara „Ignjat Bajloni i sinovi“ 1888–1946.
ANA SIBINOVIĆ, Kuća porodice Radosavljević sa pomoćnim objektima u Mladenovcu
OLGA LATINČIĆ, Prilozi biografijama ruskih arhitekata-graditelja Beograda

PRIKAZI
SAŠA MIHAJLOV, Prikaz izložbe: Memorijali Prvog svetskog rata na teritoriji Beograda
NENAD LAJBENŠPERGER, Prikaz V konferencije i zbornika radova: Javni spomenici i spomen-obeležja kolektivno pamćenje i/ili zaborav
TIJANA BORIĆ, Prikaz knjige: Umetnička topografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 2014.
MIODRAG FERENČAK, Konkurs za Beograd i San o gradu

U okviru Dana vojnih veterana otkrivena spomen-ploča na zgradi Starog generalštaba

ARHITEKTURA I URBANIZAM POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA zaštita kao proces ili model

Šesta u nizu konferencija o kulturnom nasleđu pod nazivom Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model, održana je 12.11.2015.godine u prostorijama  Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Konferencija

Nasleđe broj XVI

katalozi 2015


Naslov: Karapešićeva kuća u Grockoj


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Nada Živković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Osnovna škola „Kralj Petar Prvi“


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Bojana Ibrajter Gazibara
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Palata Penzionog fonda u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Ksenija Ćirić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Crkva Svetog Marka


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Hajna Tucić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Janićeva kafana


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Ana Sibinović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beogra

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Atelje Uroša Predića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Irena Sretenović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Fotografski atelje Milana Jovanovića.


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Vera Pavlović Lončarski
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Ratnički dom


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Aleksandar Božović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Dom porodice Pavlović


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Ivana Vesković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov:Manastir Kastaljan


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Tekst: Zoran Simić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: Scanner studio, Beograd

preuzmi PDF izdanje

VI konferencija

Treći ciklus predavanja „Nasleđe za decu” u beogradskim osnovnim školama

Počela je treća sezona predavanja koje Zavod za zaštitu spomenika kulture – ustanova kulture od nacionalnog značaja drži osnovcima, a od ove sezone u program predavanja, pored svih spomenika kulture, svih vrsta i kategorija spomenika, uključili smo i arheologiju.

Predavanje u OŠ „Isidora Sekulić“

Sa početkom nove školske 2015/2016 godine započet i novi ciklus predavanja i održana radionica pod nazivom „Nasleđe za decu“ u OŠ „Isidora Sekulić“.

Predavanje u okviru radionice „Koraci sećanja“