2020.godina

Restauracija sarkofaga u Zemunskom parku

Sarkofag u Zemunskom parku nalazi se u prostorno kulturno-istorijskoj celini Staro jezgro Zemuna, kulturnom dobru od velikog značaja

Read more →
fasada ž stanice

Izvođenje radova na sanaciji i restauraciji fasada zgrade železničke stanice u Beogradu

Sredinom jula meseca 2020. godine završeni su radovi na restauraciji fasada i sanaciji objekta  Železničke stanice u Beogradu, na Savskom trgu br. 2, prema projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture […]

Read more →

2019.godina

Izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji Velikog stepeništa Savskog šetališta na Beogradskoj tvrđavi

Poslednjih dana juna 2019. godine završena je rekonstrukcija i restauracija Velikog stepeništa Savskog šetališta na Beogradskoj tvrđavi. Projekat i konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova je radio Zavod za zaštitu spomenika […]

Read more →

Konzervatorski nadzor nad izvedenim radovima na statičkoj sanaciji, rekonstrukciji i restauraciji Zemunske tvrđave na Gardošu

U Zavodu za zaštitu spomenika kulure grada Beograda 2016. godine urađen  je Idejni projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave, predviđen planom rada Zavoda i finansiran od strane Sekretarijata za  kulturu […]

Read more →

2018.godina

Malo stepenište Savskog šetališta

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uspešno je završio realizaciju projekta rekonstrukcije i restauracije Malog stepeništa Savskog šetališta na prostoru Beogradske tvrđave. Radove je finansirala TIKA-Turska agencija za koordinaciju […]

Read more →

Spomenik zahvalnosti Francuskoj

Spomenik zahvalnosti Francuskoj je monumentalni spomenik nacionalnog karaktera. Tok njegovog nastanka možemo pratiti od 1921. godine. Tada se u srpskom narodu javlja potreba za iskazivanjem zahvalnosti francuskoj braći po oružju i njihovoj pomoći u ratnom periodu.

Read more →

2017.godina

Rekonstrukcija, restauracija i prezentacija Česme Mehmed paše Sokolovića

Početkom novembra meseca tekuće godine završeni su radovi na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji Česme Mehmed paše Sokolovića.

Read more →

Rekonstrukcija i restauracija Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi

Početkom novembra meseca 2017. godine završeni radovi na rekonstrukciji i restauraciji Turbeta Damad Ali paše na Beogradskoj tvrđavi.

Read more →

Fasade

U toku 2017. i 2018. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je  u svojstvu konzervatorskog nadzora učestvovao u radovim na restauraciji fasada, koje su vodili Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Gradsko stambeno Beograd

Read more →

Rekonstrukcija, restauracija i konzervacija Muzeja savremene umetnosti

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u periodu od septembra 2016. do 20. oktobra 2017. godine, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno učestvovao u izradi i realizaciji kapitalne investicije – Projektu rekonstrukcije, restauracije i konzervacije Muzeja savremene umetnosti

Read more →