Jedan od najznačajnijih segmenata bavljenja spomeničkim nasledjem je edukacija,
posebno učenika osnovnih i srednjih škola.