Jedan od najznačajnijih segmenata bavljenja spomeničkim nasleđem je edukacija,
posebno učenika osnovnih i srednjih škola.