Saradnja sa institucijama Grada Beograda i Republike Srbije

 • Kabinet Gradonačelnika Grada Beograda
 • Sekretarijat za kulturu
 • Sekretarijat za urbanizam
 • Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove
 • Sekretarijat za informisanje
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 • Sekretarijat za privredu
 • Ministarstvo kulture i informisanja
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Ostali regionalni zavodi za zaštitu spomenika kulture u Srbiji
 • Ostale ustanove kulture republičkog značaja
 • Beogradski univerzitet
 • Univerzitet umetnosti u Beogradu
 • Srpska akademija nauke i umetnosti
 • Matica srpska