Сарадња

Сарадња са институцијама Града Београда и Републике Србије

 • Кабинет Градоначелника Града Београда
 • Секретаријат за културу
 • Секретаријат за урбанизам
 • Секретаријат за стамбено-комуналне послове
 • Секретаријат за информисање
 • Секретаријат за заштиту животне средине
 • Секретаријат за привреду
 • Министарство културе и информисања
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Републички завод за заштиту споменика културе
 • Остали регионални заводи за заштиту споменика културе у Србији
 • Остале установе културе републичког значаја
 • Београдски универзитет
 • Универзитет уметности у Београду
 • Српска академија науке и уметности
 • Матица српска