Oblasti
Po godinama
Najnoviji članci - novosti

Arheološki lokalitet Manastirište

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda nastavio je realizaciju projekta Arheološka istraživanja lokaliteta Manastirište u selu Zuce u cilju utvrdjivanja prvobitnog položaja Manastira Rakovica.

Promocije monografija u okviru Dana Zavoda

U maju mesecu kada naša kuća Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda obeležava svoj datum osnivanja 27. maj 1960. godine, tradicionalno se održavaju promocije naših izdanja.

Katalozi 2023

Katalozi nepokretnih kulturnih dobara 2023.

Zaštitna arheološka iskopavanja na prostoru Rudarskog basena „Kolubara“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sprovodi zaštitna arheološka iskopavanja na prostoru Rudarskog basena „Kolubara“, na arheološkom lokalitetu „Orovača“ u Baroševcu ugroženom radovima u okviru površinskog kopa „Polje E“. Lokalitet se nalazi na blagoj rečnoj terasi uz nekadašnje korito reke Peštan, desne pritoke Kolubare. Ovaj krajolik je poslednjih decenija često menjao svoj oblik, usled zemljanih i gradjevinskih radova za potrebe površinskog kopa.

Svečano obeležavanje Dana Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Dana 27.05.2024. godine, u krugu bliskih saradnika, kolega, prijatelja i naših dragih penzionera, obeleželi smo Dan Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 64 godine od njegovog osnivanja i delovanja na očuvanju kulturnog nasledja našeg glavnog grada.

Nasledje za decu

U okviru manifestacije Dani Zavoda u subotu 25. maja 2024. godine proslavili smo jubilej 10 godina projekta Nasledje za decu.