Biblioteka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je od 2003. godine evidentirana kao specijalna (stručna) biblioteka i nalazi se u Registru biblioteka grada Beograda, zajedno sa ostalim javnim, školskim i drugim specijalnim bibliotekama pri institucijama.

Od 2008. godine putem softvera COBISS naša biblioteka je uključena u sistem uzajamne katalogizacije u okviru bibliotečko-informacionog sistema COBISS.SR (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi), pri Narodnoj biblioteci Srbije (VBS centar – Virtuelna biblioteka Srbije). U ovaj sistem se uključuju biblioteke i izvan Republike Srbije, a sistem se povezuje i sa drugim bibliotečkim sistemima na regionalnom i svetskom nivou.

Biblioteka Zavoda ima preko 5000 jedinica, monografskih publikacija i stručnih časopisa. Monografske publikacije su unete u Cobiss, dok je unos serijskih publikacija sa analitičkom obradom iz oblasti zaštite kulturnih dobara u toku.

Korišćenje biblioteke

I pored toga što je biblioteka Zavoda zatvorenog tipa, bibliotečku gradju osim zaposlenih u Zavodu, mogu da koriste i naučnoistraživačke i druge ustanove, ustanove zaštite kulturnih dobara, naučni i stručni radnici ustanova sa kojima Zavod saradjuje, kao i studenti.

Bibliotečka gradja se ne iznosi iz zgrade Zavoda.

Radno vreme biblioteke za korisnike koji nisu zaposleni u ZZSKGB je od 09 do 14 sati, uz prethodnu najavu dolaska.

Napomena:

Odlaskom na ovaj link, na spisku specijalnih biblioteka izaberite Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i pretražite bibliotečki fond monografskih publikacija Zavoda prema naslovu, autoru, ključnoj reči i sl.:

LINK