Pređi na Sadržaj

Arhive po godinama: 2016

ZBORNIK RADOVA SA VII KONFERENCIJE O KULTURNOM NASLEĐU- KULTURNI PREDEO


Urednik: Nada Živković
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mesto i godina izdanja: Beograd 2016.godine

 


U vremenu  tranzicijske stihije kulturni predeo je u stanju stalnog rizika od neodgovarajuće, nekontrolisane urbanizacije, derurarizacije i neravnomernih demografskih kretanja.  Sedma u nizu konferencija o kulturnom nasleđu pod nazivom Kulturni predeo, održana u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 10.11.2016.godine imala je za cilj da ukaže na opasnosti i doprinese prihvatanju kulturnog predela kao kvalitetno prihvatljivog modela za rešavanje problema zaštite kako materijalnog, tako i nematerijalnog kulturnog nasleđa, i shodno tome da se u praksi tretira kao globalni, a ne  kao zbir pojedinačnih resursa. Istovremeno, namera je da se ukaže na neophodnost prihvatanja termina u oblasti zakonskih propisa u svrhe celovitijeg i adekvatnijeg odnosa prema ovoj vrsti nasleđa.

Konferencija, kao i Zbornik radova koji je prati i koji je predstavljen  na samom skupu, podeljena je  na četiri tematske celine:
Kulturni predeo- zaštita kulturnog nasleđa i prirodnog okruženja
Kulturni predeo – nematerijalne vrednosti
Kulturni predeo – upravljanje razvojem
Kulturni predeo – pravna regulativ i implementacija

Održavanje Konferencije i publikovanje Zbornika radova omogućila je Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Preuzmi  PDF izdanje

 

Projekat „Nasleđe za decu“ u OŠ „Vuk Karadžić“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda započeo je edukativni Projekat „Nasleđe za decu“ 2014. godine, koji je rezultirao velikim interesovanjem najmlađih učenika osnovnih škola, njihovih učitelja i pedagoga.

Slađana Milojević

viši konzervator, tehničar

Arhitektonski tehničar, konzervator
Godina rođenja: 1971
Obrazovanje: arhitektonski tehničar
sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs

 

 

Radno iskustvo:

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Odsek za dokumentaciju (od 2003)

Reference:

 • Ažuriranje dokumentacije za kulturna dobra, dobra koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova
 • Obrada i priprema podataka o kulturnim dobrima, dobrima koja uživaju status prethodne zaštite i sistematski istraženih blokova; izdavanje i primanje dokumenata; dorada dokumentacionog materijala; saradnja sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara, srodnim institucijama, pravnim i fizičkim licima, studentima i istraživačima; priprema dokumentacije za vršenje uvida u Zbirku dosijea kulturnih dobara, Zbirku fotodokumentacije, Zbirku planova i elaborata
 • Priprema dokumentacije za: elaborate – uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mere njihove zaštite za potrebe izrade regulacionih planova; projekte revitalizacije i rekonstrukcije; sistematska istraživanja; konferencije; izložbe; predavanja i prezentacije; predloge odluka o utvrđivanju za kulturno dobro; izdavačku delatnost Zavoda

 

Projekti:

 • Projekat Digitalizacije dokumentacije kulturnih dobara i prezentacija projekta –“Biblioteka plus“, digitalizacija dokumentacije u bibliotekama (SANU, 2004), MISS (Beograd, 2008), IX konferencija NCD-a (Beograd, 2010), „Upravljanje dokumentima – zakonska, stručna i tehnička pitanja“ (Istorijski arhiv Beograda, 2010), „BEOGIS“ – Projekat geografskog informacionog sistema grada Beograda (2011), Zavod (Beograd, 2011)
 • Katalog „Nepokretna kulturna dobra na području grada Beograda“ (od 2010)
 • „Katalozi za 10 spomenika kulture“ – tehnička saradnja sa koordinatorom i autorima tekstova kataloga (od 2008)
 • „Nasleđe za decu“ – saradnja sa osnovnim školama na području grada Beograda, održavanje predavanja i radionice osnovcima o kulturnom nasleđu grada Beograda (od 2014)
 • Izložba „Spomenici kulture viđeni očima dece“ Zavod (Beograd, 2015)
 • Programski sistem za vođenje, upravljanje i korišćenje digitalizovane i digitalne dokumentacije nepokretnog kulturnog nasleđa grada Beograda (od 2016)
 • Promocija, prezentacija i popularizacija delatnosti Zavoda, kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom na području grada Beograda – Međunarodni beogradski Sajam knjiga, Školski sajam kulture „Tržnica ideja“ u organizaciji Muzeja grada Beograda

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Član Društva konzervatora Srbije

 

 

Predavanje posvećeno Kosančićevom vencu studentima Pejzažne arhitekture Šumarskog fakulteta u Beogradu

VII KONFERENCIJA O KULTURNOM NASLEĐU- KULTURNI PREDEO

katalozi 2016


Naslov: Crkva Sv. Dimitrija – Hariševa crkva


Beograda –  hariseva-crkvaustanova kulture od nacionalnog značaja
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Aleksandra Dabižić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada trgovca Stamenkovića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradazgrada-trgovca-stamenkovica
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Bojana Ibrajter Gazibara
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća porodice Matić u Vraniću


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradamatic_vranic
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Nada Živković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradanadgrobni-spomenik
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Ana Sibinović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Palilulska osnovna škola


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradapalilulska-osnovna-skola
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Irena Sretenović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Park prijateljstva u Novom Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradapark-prijateljstva
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Ivana Vesković
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Prva varoška bolnica


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradaprva-varoska-bolnica
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Ksenija Ćirić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

 

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Spomenik Vuku Karadžiću


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradaspomenik-vuku-karadzicu
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Aleksandar Božović
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Terazijska česma


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradaterazijiska-cesma
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Hajna Tucić
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Državne štamparije


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture gradazgrada-drzavne-stamparije
Beograda – ustanova kulture od nacionalnog značaja
Za izdavača: Nela Mićović, direktor
Autor: Saša Mihajlov
Lektura: Tatjana Todorović
Prevod: Marina Adamović Kulenović
Grafički dizajn: Luka Prokić
Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB
Tiraž: 1000 primeraka
Štampa: DOO MAGYAR SZO KFT, Novi Sad

preuzmi PDF izdanje

 

VII Konferencija

„Nasleđe“ broj XVII

naslovnaČasopis Nasleđe broj XVII je izašao iz štampe oktobra meseca 2016. godine. Na naslovnoj strani je ulična fasada Zgrade u ulici Resavskoj broj 18 u Beogradu, detalj bočnog prozora na prvom spratu s karijatidama. Ova zgrada je veoma značajno ostvarenje u okviru relativno malobrojnih sačuvanih objekta fonda stambene arhitekture Beograda s kraja XIX i početka XX veka. U ustaljenim rubrikama časopisa među člancima su i Severna kapija srednjovekovnog podgrađa na Savi u kome su izloženi rezultati novih arheoloških istraživanja dela Severnog bedema Podgrađa na Savi iz prve polovine XIV veka, kasnije Zapadnog podgrađa. Zatim članak: Palata Miloša Savčića (1924-1926) – netipična beogradska ugaona zgrada koja spada među nedovoljno proučene ugaone zgrade centarlne zone Beograda, podignute od 1924. do 1926. godine na uglu Kralja Milana i Andrićevog venca. Zaslužuje pažnju ne samo po urbanističkom položaju i prostornoj organizaciji već i kao reprezentativan primer arhitekture akademizma. U radu o prvoj jugoslovenskoj fabrici za telefoniju, optiku i preciznu mehaniku „Teleoptik“ ukazuje se na ključne momente u njenoj istoriji. Rad Umetnička zbirka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu razmatra značaj zbirke koja se nalazi i čuva na obrazovno – umetničkoj instituciji, kao i promenu njene svrhe i funkcije kroz istoriju. Dat je i prikaz VI konferencije i zbornika radova: Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model. U rubrici In memoriam je sećanje na kolegu Zlatibora Stojanovića i na profesora Miroslava Timotijevića dugogodišnjeg člana Radakcije časopisa Nasleđe.

Journal Heritage XVII

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEĐE
MARKO POPOVIĆ, Severna kapija srednjovekovnog podgrađa na Savi
ALEKSANDAR BOŽOVIĆ, Zgrada u Resavskoj ulici broj 18 u Beogradu
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, Palata Miloša Savčića (1924–1926) –
netipična beogradska ugaona zgrada
SAŠA MIHAJLOV, Fabrika „Teleoptik“ u Zemunu
OLGA LATINČIĆ, Dr Milan Glavinić (Beograd,1891 – Beograd, 1968), arhitekt,
prilozi za biografiju
ISTRAŽIVANjA
MARKO STOJANOVIĆ, IVAN STANOJEV, Traženje nacionalnog identiteta
Kraljevine Jugoslavije – od Vidovdanskog do Svetosavskog hrama
DRAGANA MECANOV, Uticaj sistema prefabrikovane gradnje na arhitekturu Beograda
MARINA PAVLOVIĆ, Tri nerealizovana projekta u Bulevaru kralja Aleksandra –
iz petogodišnjeg plana razvoja Beograda 1947–1951.
KONZERVATORSKI PRISTUP
ALEKSANDRA RISTANOVIĆ, 3 D skeniranje javnih spomenika na području Beograda
POGLEDI I MIŠLjENjA
SVETLANA DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ, Problemsko polje oblikovanja
u planovima urbane obnove
NASLEĐE I UNIVERZITETSKA NASTAVA
OLIVERA ERIĆ, Umetnička zbirka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu
GRAĐA
NENAD LUKIĆ, Čukarica 1840−1900, nastanak i razvoj
PRIKAZI
IRINA SUBOTIĆ, Prikaz knjige: Miodrag A. Dabižić, Zemunsko groblje
NADA ŽIVKOVIĆ, Prikaz VI konferencije i zbornik radova: Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata – zaštita kao proces ili model
ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, Prikaz knjige: On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941), Louven University Press, Leuven (Belgium), 2014.
IN MEMORIAM
ZORAN JAKOVLjEVIĆ, Zlatibor Stojanović (1949–2015)
IGOR BOROZAN, Miroslav Timotijević (1950−2016)

 

 

 

Dani Moskve u Beogradu

SPOMENIK KULTURE – ZEMUNSKO GROBLjE NA GARDOŠU