Naučni časopis „Nasleđe“ osmišljen je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji objekata kulturno-istorijskog značaja, budu publikovani i dostupni stručnoj i široj javnosti, kako bi se afirmisalo kulturno nasleđe, kao i napori Zavoda na njegovom očuvanju i prezentovanju. U poglavljima – spomenička baština, konzervatorski pristup, izgubljena baština, kritički osvrt i prilozi, iznose se istorijska, arheološka, istorijsko-umetnička, arhitektonska i druga istraživanja, kao i valorizacija kulturno-istorijskog nasleđa.

Prvi broj časopisa je publikovan 1997. godine i do sada je objavljen 21 broj. Glavni urednik je dr Marina Pavlović doktor istorije umetnosti i diplomirani inženjer arhitekture – konzervator, a članovi uredništva su: dr Aleksandar Kadijević, dr Nađa Kurtović Folić dr Marina Nešković, dr Igor Borozan, dr Vesna Bikić,  Saša Mihajlov, Vera Pavlović Lončarski i  Nada Živković. Sekretari uredništva su Anđelija Milašinović i Teodora Merdanović.

Usvojen je Pravilnik o izdavanju časopisa Nasleđe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kojim se bliže uređuje postupak izdavanja časopisa Nasleđe, postupak recenziranja, način vrednovanja i odabira rada, postupanje sa nelegitimnim radovima – ispravka i opoziv rada,odgovornost autora, cena i distribucija časopisa, način finansiranja, uređenja i štampanja časopisa i druga pitanja koja prate postupak izdavanja časopisa.

Journal Heritage

 

uputstvo autorima

izjava o autorstvu

pravilnik o izdavanju časopisa „Nasleđe“

eISSN 2560-3264