(CIP 72/71  ISSN  1450-605x / na drugom jeziku ISSN  1821-1275 / COBISS.SR-ID 162095623  DOAJ) Naučni časopis „Nasledje“ pokrenut je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda sa idejom da rezultati rada na istraživanju, proučavanju, valorizaciji i konzervaciji nepokretnog kulturnog nasledja, budu publikovani i dostupni stručnoj i široj javnosti, kako bi se na najadekvatniji način afirmisalo kulturno nasledje kao i rad Zavoda.

Prvi broj časopisa publikovan je 1997. godine zaslugom arhitekte konzervatora Zorana Jakovljevića (urednik prva četiri broja) i arheologa dr Marka Popovića, (urednik od 2004 do 2017).

Od 2017. godine formirana je nova redakcija časopisa koja radi u sastavu:

Urednik dr Marina Pavlović a članovi uredništva su: dr Aleksandar Kadijević, dr Nadja Kurtović Folić dr Marina Nešković, dr Igor Borozan, dr Vesna Bikić, dr Saša Mihajlov, dr Danijela Velimirović i Vera Pavlović Lončarski .

Od osnivanja časopis „Nasledje“  je postao prepoznatljiv naučno stručni časopis kako po svojoj koncepciji predstavljanja novih rezultata tako i po dizajnu. Časopis okuplja eminentne domaće autore koji se bave nepokretnim kulturnim nasledjem – istoričare umetnosti, etnologe, arheologe i arhitekte. Ujedno je otvoren za mlade istraživače i stručnjake, kojima se pruža prilika da u „Nasledju“ objave svoje prve radove.

Struktura časopisa se bazira na širokom polju delatnosti istraživanja i zaštite nepokretnog kulturnog nasledja na teritoriji Beograda kojom su obuhvaćene sve epohe od praistorije do savremenog doba i otvara mogućnost za kritička preispitivanja i razmatranja u oblasti teorije i prakse konzervacije kod nas i u svetu.

Sadržaj časopisa se komponuje u više poglavlja u kojima su radovi hronološki rasporedjeni i to: spomeničko nasledje, pogledi i mišljenja, istraživanja, konzervatorski pristup, izgubljena baština, kritički osvrt, gradja, prikazi  i In memoriam. Članci, rasprave i prikazi imaju sažetke, ključne reči, rezimea na engleskom jeziku i UDK broj po medjunarodnoj bibliotečkoj klasifikaciji. U svakom broju se po jedan rad štampa dvojezično. Časopis „Nasledje“ je od 2020. godine kategorisan kao vrhunski časopis nacionalnog značaja M51.

Sekretari redakcije su

Andjelija Milašinović andjelija.milasinovic@beogradskonasledje.rs

i Ksenija Milenković ksenija.milenkovic@beogradskonasledje.rs

 

Journal Heritage

 

uputstvo autorima

izjava o autorstvu

pravilnik o izdavanju časopisa “Nasledje”

eISSN 2560-3264