PROJEKAT ZA IZVOĐENjE RADOVA  NA OBELEŽAVANjU OBJEKATA I SPOMENIKA NA BEOGRADSKOJ TVRĐAVI

Investitor:
Javno preduzeće Beogradska tvrđava

Odgovorni projektant:

dipl. inž. arh. Ivana Filipović 
dipl. inž. arh. Nevenka Novaković

Beogradska tvrđava i park Kalemegdan