Skip to Content

Monthly Archives: March 2020

Česni dom porodice Mihailović

Kuća porodice Karamata

Škarkina vila

Važno saopštenje

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda do daljeg neće raditi sa strankama. Molimo vas da sve zahteve upućujete elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:
zavod@beogradskonasledje.rs
zzskgb@beotel.rs

Kuća kralja Petra I Karadjordjevića

Važno saopštenje

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda do daljeg neće raditi sa strankama. Molimo vas da sve zahteve upućujete elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:
zavod@beogradskonasledje.rs
zzskgb@beotel.rs

Danas vas upoznajemo sa Genčićevom kućom u Beogradu.

Porodična kuća Djordja Genčića sagradjena je izmedju 1927. i 1929. godine, prema projektu poznatog srpskog arhitekte Dragiše Brašovana.

Važno saopštenje

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda do daljeg neće raditi sa strankama. Molimo vas da sve zahteve upućujete elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:
zavod@beogradskonasledje.rs
zzskgb@beotel.rs

Robni magazin