Skip to Content

Monthly Archives: August 2022

Ušće reke Vukodraže

Lokalitet se nalazi duž Save, sa obe strane ušća reke Vukodraže. U useku savske obale jasno se ocrtava kulturni sloj debeo preko 2.5 m.

Stara zadružna kuća Rankovića

Proces raslojavanja i socijalnih previranja u Srbiji, naročito intenzivan u prvoj polovini XIX veka, uslovio je formiranje imućnog sloja, koji je raspolagao materijalnim mogućnostima za gradnju prve značajne i vredne stambene arhitekture.

Stara varoška kuća u Obrenovcu

Podignuta je u prvoj polovini XIX veka kao čaršijska gradska kuća dvojne namene, s prizemljem i spratom. Kvadratne je osnove, sa dvoslivnim krovom pokrivenim ćeramidom.

Stara osnovna škola u Konaticama

Škola u Konaticama podignuta je 1869. godine. Koncipirana je kao gradjevina sa osnovom u obliku izduženog pravougaonika.

Stara mehana u Ušću

Podignuta sredinom XIX veka kao postaja na glavnom putu Beograd-Šabac, Stara mehana u Ušću dugo je vremena predstavljala stecište putnika i trgovaca na ovom inače frekventnom putu.

Spomenik streljanim taocima u Skeli

Spomenik streljanim taocima u Skeli podignut je novembra 1951. godine na mestu na kome je 14. avgusta 1941. godine partizanska patrola napala i ubila nemačkog komandanta grada Šapca.

Sokolski dom u Obrenovcu

Sokolski dom sagradjen je 1929. godine, prema projektu arhitekte Momira Korunovića, kao spomen dom palim ratnicima u ratovima 1912-1918. godine.

Mehana Uzun Mirka Apostolovića

Stara mehana Uzun Mirka Apostolovića u Mislodjinu predstavlja jedan od najstarijih i svakako istorijski najzanimljivijih objekata ruralne arhitekture na širem području grada.

Manastir Grabovac

Manastir Grabovac sa crkvom Sv. Nikole sagradjen je na mestu ranijeg manastira, za koji se veruje da su ga podigli kraljevi Milutin i Dragutin početkom 14. veka.

Kuća u selu Draževcu

U ovoj kući rodjen je narodni heroj Aleksandar Ranković. Bio je član Saveza radničke omladine od 1924. godine. U članstvo KPJ primljen je 1928. godine.