Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: maj 2017

Radni sastanak povodom obeležavanja dana Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

„BeoGradska KulTura – Beo Kul Gradska Tura“ 2017

U subotu 20. maja 2017. godine održana je završnica projekta „BeoGradska KulTura – Beo Kul Gradska Tura“

Nela Mićović

viši konzervator

Godina rođenja: 1969.
Obrazovanje: diplomirani arheolog

Rođena u Kraljevu 18. septembra 1969. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu na grupi za arheologiju završila je sa prosekom 9,50 i stekla zvanje diplomiranog arheologa.

Od 2002. godine zaposlena je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na poslovima arheologa-konzervatora, gde je i stekla zvanje višeg stručnog saradnika.

Bavi se istraživanjem, zaštitom, konzervacijom i prezentacijom arheoloških lokaliteta na području Beograda. Učestvovala je u arheološkim istraživanjima Manastira Tresije na Kosmaju, bila je rukovodilac višemesečnih arheoloških istraživanja tokom izgradnje podzemne garaže na prostoru ispred Skupštine grada, bila je angažovna na projektima arheoloških istraživanja lokaliteta „Tri lista duvana“, „Okretnica u Rajićevoj“ i „Blok između ulica Cincar Janka i Uzun Mirkove“. Rezultate ovih istraživanja objavila je u stručnim časopisima „Nasleđe“ i „Arheološki pregled“.  Godine 2010. pokrenula je Projekat prezentacije pokretnih arheoloških nalaza u podzemnoj garaži, na mestu njihovog pronalaska. U martu 2011. godine Projekat je realizovan i izložbena postavka rimskih nalaza u savremenom prostoru zaživela je u Beogradu.

U svom stučnom radu posebnu pažnju posvećuje prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta sa teritorija gradskih opština. Učesnik je brojnih televizijskih emisija koje imaju za cilj popularizaciju kulturnog nasleđa Beograda. Član je domaćih i međunarodnih udruženja koja se bave očuvanjem spomenika kulture i arheoloških nalazišta, od kojih su javnosti najpoznatija Društvo konzervatora Srbije i ICOMOS (međunarodni savet za spomenike i spomeničke celine i savetodavno telo Uneska).

Angažovana je na međunarodnom projektu „Dunavski limes“ koji ima za cilj istraživanje arheoloških lokaliteta duž toka Dunava kroz Srbiju i njihovo stavljanje na Preliminarnu listu Uneska.

Od 2013. do 2014. godine vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a zatim imenovana za direktora Zavoda do 20.04.2017. godine.

Govori engleski i ruski.

Olivera Vučković

Olivera Vučković

Direktor

Godina i mesto rođenja: 1969, Beograd

Obrazovanje: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani istoričar

 Radno iskustvo:

april 2017 – novembar 2018. vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda;

2002–2017. zaposlena u Javnom preduzeću za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđavaˮ / JP „Beogradska tvrđavaˮ, na poslovima saradnika za programsku delatnost, rukovodioca Odeljenja za produkciju umetničke delatnosti i rukovodioca Službe za programsku delatnost;

2004–2012. član Nadzornog i Upravnog odbora JP „Beogradska tvrđavaˮ;

1994–1995. profesor razredne nastave za predmet istorija;

Radne aktivnosti:

 • rukovodilac projekata JP „Beogradska tvrđavaˮ u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • istraživanje i prikupljanje podataka i informacija u oblasti zaštite kulturnih dobara;
 • autor i rukovodilac Projekta obeležavanja objekata i spomenika na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • rukovodilac tima JP „Beogradska tvrđavaˮ za izradu Projekta revitalizacije Tašmajdanske pećine;
 • realizator prezentacija kulturno istorijskog i spomeničkog nasleđa u okviru arheološko-istorijskih tura na Beogradskoj tvrđavi i parku Kalemegdan;
 • organizator preko 120 izložbi iz oblasti likovne umetnosti, multimedija i izložbi u oblasti kulturnog nasleđa;
 • autor velikog broja izložbi iz oblasti kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa;
 • autor izložbe „Dunav – umetnik, putnik, svedokˮ u Kulturnom centru Srbije u Parizu, 2015. godine i Evropskom parlamentu u Briselu, 2016. godine;
 • učesnik u radu Sekcija tvrđava i ostataka utvrđenih gradova u Srbiji;
 • član organizacionog odbora manifestacije Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor i organizator programa u okviru manifestacija: Noć muzeja, Dani Beograda i Dani evropske baštine;
 • autor tekstova u javnim medijima i katalozima;
 • autor teksta za publikaciju „Beogradska tvrđava i gradsko poljeˮ i tekstova za veb-sajt JP „Beogradska tvrđavaˮ;
 • autor i organizator edukativnih programa i radionica za decu;
 • autor i organizator programa u okviru projekata rada sa decom ometenom u razvoju;
 • realizator manifestacija i programa  u saradnji sa ambasadama u Srbiji;
 • autor i realizator programa sa fakultetima univerziteta u Beogradu i Novom Sadu (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Arhitektonski fakultet)
 • vođa tima JP „Beogradska tvrđavaˮ koji je dobio Srebrnu medalju Univerziteta umetnosti u Beogradu za značajan i kreativan doprinos razvoju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu;
 • učesnik i predavač na radionicama iz oblasti zaštite kulturnih dobara i edukacije;
 • voditelj i moderator programa i manifestacija iz oblasti kulture.