Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u 2012. godine ostvario saradnju sa Javnim preduzećem PTT na izdavanju prigodnih poštanskih koverti i maraka.