Naslov: Crkva Svete Trojice u Zemunu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Aleksandra Dabižić

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada predstavništva Prvog dunavskog parobrodarskog društva u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Aleksandar Božović

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada „Hempro“ na Terazijama u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Ljubica Radovanović

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća porodice Petronijević u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Bojana Ibrajter – Gazibara

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kuća Radisava Jovanovića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Irena Sretenović

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Muzej savremene umetnosti


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Teodora Merdanović

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: fotodokumentacija ZZZSKGB, Mila Krsmanović

Tiraž: 1000 primeraka

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Muzička škola „Stanković“


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Ksenija Ćirić

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Nadgrobni spomenik vojvode Pavla Cukića


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Ana Sibinović

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Stara kuća na Varoš kapiji


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Ivana Vesković

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Aero kluba u Beogradu


Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Za izdavača: Olivera Vučković, direktor

Autor: Hajna Tucić

Lektura: Jezikalac – Tatjana Todorović

Prevod: Jezikalac – Bojana Dodić

Grafički dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d.o.o.

preuzmi PDF izdanje