Naslov: SkadarlijaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Aleksandar Božović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Staro jezgro ZemunaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Aleksandra Dabižić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Tašmajdan sa Univerzitetskim centromIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Olivera Petrović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Istorijsko jezgro BeogradaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Jasna Cvetić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kosančićev venacIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Bojana Ibrajter Gazibara

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Područje oko Dositejevog licejaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Hajna Tucić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Kopitareva gradinaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Irena Sretenović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Svetosavski platoIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Hajna Tucić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: TerazijeIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ivana Vesković

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Područje Knez Mihailove uliceIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ksenija Ćirić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje