Naslov: Spomenik Vasi ČarapićuIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Aleksandar Božović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Dečji dom kraljice MarijeIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Aleksandra Dabižić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Nadgrobni spomenik knezu Aksentiju MiladinovićuIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ana Sibinović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Stara kuća porodice Žmurić s kućištem u Maloj IvančiIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Anđelija Milašinović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Građanske kuće u Knez Mihailovoj uliciIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Bojana Ibrajter Gazibara

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Palata „Atina“Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Hajna Tucić

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Dom sirotne deceIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Irena Sretenović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Zgrada Druge ženske gimnazijeIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda  

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Ljubica Radovanović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Arheološko istraživanje u okviru bloka između ulica Skenderbegove, Knićaninove i Cara DušanaIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Nela Mićović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografija: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje


Naslov: Hangar Starog aerodroma u Novom BeograduIzdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Glavni i odgovorni urednik: Olivera Vučković, direktor

Tekst: Teodora Merdanović

Lektura: Prevodilački studio „Jezikalac“, Tatjana Todorović

Prevod: Prevodilački studio „Jezikalac“, Bojana Dodić

Dizajn: Luka Prokić

Fotografije: Snežana Negovanović, fotodokumentacija ZZSKGB

Tiraž: 1000 primeraka

Štampa: „Birograf comp“ d. o. o, Beograd

preuzmi PDF izdanje