Kuća na Kosančićevom vencu podignuta je 1910. godine za Mihila Petrovića, popularno zvanog Mika Alas, jedno od najznačajnijih imena srpske matematičke nauke, koji je ovde živeo, radio i umro. Izgradjena je na mestu srušene kuće njegovog dede Novice Lazarevića, beogradskog prote. Projekat nove kuće, u vreme šireg osavremenjivanja Kosančićevog venca, izradio je arhitekta Petar Bajalović.

U osnovnoj shemi bila je to tipična beogradska stambena jednoporodična spratna kuća, s glavnim delom prema ulici i krilom u dvorištu. Premda akademski koncipirana s naglašenim horizontalnim pojasevima, fasada ima plitki bočni rizalit s ulaznim vratima, balkonom, slikanom i plastičnom dekoracijom i završnim zabatom, koji predstavljaju glavni motiv čitave fasade. Iznad vrata balkona je kružno polje sa šahovski poredjanim crvenim i belim pličicama u čijem temenu je ženska glava iz čije kose se razvija floralni ornament. Ovi motivi ukazuju na dvostruke uzore. Floralni oblici preuzeti su iz tada u Evropi aktuelne secesije, dok geometrijski ornament šahovskih polja ima svoje poreklo u srpskovizantijskoj arhitekturi. Mada pripadaju različitim vremenima, područjima i stilovima, ovi motivi dobili su jedinstveni tretman kojim je kuća Mike Alasa postala veoma uspelo arhitektonsko ostvarenje. Mika Alas je u znatnoj meri uticao na arhitekturu svog novog doma. NJegov način života i sklonosti odredili su odredjena prostorna i likovna rešenja kuće. Podrum je gradjen s planom da služi većim delom kao vinarski podrum u koji je Mika Alas smeštao vino iz svog vinograda na Topčiderskom brdu. Balkon koji gleda na ušće Save u Dunav iz radne sobe takodje je bila želja velikog matematičara, kao i šarani u drvorezu ulaznih vrata.

Pored Mihaila Petrovića u kući je stanovala i njegova sestra Mara sa suprugom Živojinom Perićem, značajnim beogradskim pravnikom i aktivnim političarem. Kuća je tako sa svojim stanarima, velikim naučnicima svoga vremena, predstavljala stecište domaćeg i stranog naučnog sveta. Kuća danas u sebi objedinjuje više vrednosti, ali najznačajnija je činjenica da ona predstavlja memorijal kao kuća života, rada i stvaranja jedne od najpopularnijih ličnosti starog Beograda. Ispred kuće, s druge strane ulice, postavljena je bista Mike Alasa, rad vajara Aleksandra Zarina iz 1969. godine.

Restauracija fasade je uradjena 2018. godine. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je vršio konzervatorski nadzor i razradio projekat kroz radioničke detalje tokom izvodjenja radova. Dom Mike Alasa utvrdjen je za spomenik kulture 1966. godine.