Skip to Content

Blog Archives

Dom Mike Alasa

Kuća čuvenog srpskog matematičara Mihaila Petrovića Alasa podignuta je 1910. godine po planovima arhitekte Petra Bajalovića.

0 Continue Reading →

Dom Mike Alasa

Dom Mike Alasa utvrdjen je za spomenik kulture 1966. godine.

0 Continue Reading →