Pređi na Sadržaj

Arhiva kategorija:Izdvajamo spomenik kulture

Mesto predaje ključeva 1867. godine

Dok obeležavamo Dane Beograda 2021. važno je da se prisetimo zbog čega su datumi 16 i 19. april značajni za našu prestonicu. Dana 16. aprila 878. godine se prvi put u istorijskim dokumentima pominje slovenski naziv grada Beograda.

Krsmanovićeva kuća na Terazijama

Izgrađena 1885. godine za beogradskog trgovca Marka O. Markovića, prema projektu arhitekte Jovana Ilkića

Dom Mike Alasa

Dom Mike Alasa utvrđen je za spomenik kulture 1966. godine.

Crkva Aleksandra Nevskog

Projekat za Crkvu Sv. Aleksandra Nevskog na Dorćolu izradila je Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji.

Spomenik Vasi Čarapiću

Spomenik Vasi Čarapiću je utvrđen za kulturno dobro 2019. godine.

Nikolajevska crkva

Nikolajevska crkva podignuta je u periodu od 1745-1752. godine na mestu starije, slamom pokrivene drvene crkve.

Gročanska čaršija

Varoš Grocka je administrativni, trgovački i kulturni centar Opštine Grocka, jedne od sedamnaest beogradskih opština.

Spomenik Moši Pijade

Spomenik Moši Pijade utvrđen je za spomenik kulture 1987. godine.

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici predstavlja svedočanstvo trajanja naselja i življenja pravoslavne verske zajednice na području grada Beograda i poseduje arhitektonsko-urbanističke vrednosti kao kvalitetno ostvarenje podignuto severno od Save i Dunava i kao značajna dominanta na raskrsnici naselja. Podignuta je kao jednobrodna barokna građevina, zasvedena poluobličastim svodom, pokrivena dvoslivnim krovom.

Na istočnom delu crkve je polukružna apsida, a na zapadnom vitki trospratni zvonik, čiji volumen se postepeno sužava ka vrhu, s lučno zasvedenom otvorenom pripratom. Fasade su podeljene pilasterima s naglašenim kapitelima i udvojenim krovnim vencem. Prozori su dekorisani lučnom profilacijom. Na zvoniku se izdvajaju okulusi i sat. U porti se nalaze skladan zavetni krst od ružičastog kamena i kapela.

Bogato drvorezbareni barokni visoki ikonostas ukrašen je pozlaćenim floralnim motivima, prepletima lišća i girlandi. Horizontalno je podeljen vencima, a vertikalna podela je izvedena izraženim tordiranim stubovima, polustubovima i pilasterima. Iznad carskih dveri u ovalnom medaljonu nalazi se ispis na crkvenoslovenskom, koji sadrži podatke o nastanku crkve i godinom završetka izgradnje, 1785. Na ikonostasu se nalaze 54 ikone. Prema slikarskom postupku i stilskim karakteristikama, ikone se mogu podeliti u dve grupe koje su izvesno radila dva majstora. Prvu grupu čine prestone ikone i red apostola, a drugu – ikone gornje zone sa scenama praznika i ikone na arhijerejskom prestolu. Na osnovu likovnog izraza sačuvanog na ikoni Apostol Jakov, brat Božiji može se zaključiti da ikonopis pripada školi vrsnog baroknog slikara Teodora Kračuna, ako ne i samom slikaru. Barokna raskoš, razigranost boja i živost predstava čine ovaj ikonostas vrednim delom.

U crkvu se ulazi kroz stara hrastova vrata rađena u duborezu, stilizovanih baroknih floralnih motiva, sa bravama od kovanog gvožđa. Crkvena zvona su izlivena u prvim decenijama 20. veka. Na jednom od njih je godina 1927.

Crkva čuva raritetne liturgijske knjige štampane u Moskvi u 18. veku i jedinstvene predmete primenjene umetnosti kao i dva zvona – od kojih je jedno liveno od zvona iz Budima 1801, a prerađeno 1903. godine u zemunskoj Livnici Pantelić.

spomenik u porti crkve

Crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Batajnici utvrđena je za kulturno dobro 1983. godine.

Kuća arhitekte Jovana Ilkića u Beogradu

Arhitekta Jovan Ilkić svrstava se u red najznačajnijih autora srpskog akademizma u periodu od 1884. do 1914. godine