Arhitekta Milan Kapetanović, koji je za svog života ostavio neizbrisiv trag u razvoju nacionalne arhitekture i dao pečat arhitektonskom fondu naše prestonice, preminuo je na današnji dan 1934. godine. Stoga, danas donosimo priču o spomeniku kulture koji predstavlja jedno od njegovih najznačajnijih ostvarenja.

Dorćolska osnovna škola u ulici Cara Dušana br. 23 u Beogradu podignuta je 1893. godine prema projektu arhitekte Milana Kapetanovića u stilu akademizma XIX veka, a za potrebe osnovne nastave Dunavskog kraja.

Zgrada je pozicionirana na uglu ulice Cara Dušana i Dubrovačke. Spada medju prve specijalno, moderno i higijenski gradjene škole u Beogradu, podignute u celini po „Pravilima o gradjenju škola i o nameštaju školskom“ iz 1881. godine. Zgrada je komponovana kao ugaoni objekat sa duboko zasečenim uglom prema raskrsnici. Ima suteren, prizemlje i sprat. Zidana je opekom u krečnom malteru, sa drvenim konstrukcijama, sem nad suterenom gde su plitki pruski svodovi. Dispozicija zgrade je čista, jasno jednotraktnog sistema sa šesnaest učionica. Vertikalna komunikacija odvija se u svakom krilu sa po jednim stepeništem u dvorišnom aneksu. Škola je predstavljala uzor za svu potonju izgradnju škola u Srbiji, po dostignutom evropskom rangu programa i oblikovanja, što se ogleda u nizu novina, kako konstruktivnog i oblikovnog karaktera, tako i u opremi objekta svim instalacijama i prostorijama (gimnastička sala, bazen, garderobe, svečana sala), do tada nepoznatih u osnovnim školama Srbije.

Deo zasluga za ovaj projekat u oblikovanju i izgradnji Beograda, kao i finansiranju gradnje objekata kao što je Dorćolska osnovna škola u svoje vreme, pripada i njenom projektantu arhitekti Milanu Kapetanoviću, profesoru Tehničkog fakulteta Velike škole, odborniku Beogradske opštine, narodnom poslaniku i ministru gradjevina. Arhitekta Milan Kapetanović, jedan od tada vodećih beogradskih arhitekata, prenevši najbolja evropska iskustva, ostvario je u zgradi Dorćolske osnovne škole funkcionalno arhitektonsko ostvarenje u kome je dekorativna plastika duha vremena podredjena nameni. Dorćolska osnovna škola u svom arhitektonskom postupku tretiranja odnosa masa i otvora na fasadi predstavlja značajan napredak u arhitekturi Beograda.

Dorćolska osnovna škola kao jedna od prvih modernih osnovnih škola u Srbiji i jedno od najznačajnijih ostvarenja autora poseduje arhitektonske i društveno-istorijske vrednosti zbog čega je 1966. godine utvrdjena za kulturno dobro.