Po završetku Prvog svetskog rata i ujedinjenju u zajedničku južnoslovensku državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, bilo je neophodno zbrinuti decu koja su većinom zbog ratnih stradanja ostala bez roditelja. Društvo za zaštitu dece je osnovano 19. maja 1919. godine sa zadatkom da pruža pomoć porodicama koje su preuzele decu na staranje i izdržavanje. Opštinska uprava je 1919. poklonila Društvu školsku zgradu sa baštom u Ulici Cara Dušana, tada br. 43. Zgrada je korišćena za smeštaj siročića iz Zemuna i okoline, a potom iz celog Srema.

Dugačak je spisak organizacija i uglednih gradjana koji su pomagali rad Doma i vodili računa o zbrinjavanju i obrazovanju dece bez roditeljskog staranja. Društvo je na dan venčanja kralja Aleksandra i kraljice Marije, 8. juna 1922, od sredstava prikupljenih do tada, osnovalo Fond kraljice Marije. Kraljica Marija se primila pokroviteljstva nad Domom 5. novembra 1923, kada je dom s njenim dopuštenjem nazvan Dom siročadi kraljice Marije. Predsednica Društva dr Vidosava Popović (1884–1965), od svojih sredstava kupila je bistu kraljice Marije, rad jugoslovenskog i slovenačkog akademskog vajara Rudolfa Valdeca i postavila je 1932. godine ispred Doma.

Dečji dom kraljice Marije je gradjen neposredno pre Prvog svetskog rata za Pučku školu, prema projektu gradjevinara Franje Katinčića. Dovršen je 1919, kao parterni objekat samostalno postavljen na parceli, sa osnovom u obliku slova „T“. Arhitektonski je oblikovan u duhu postsecesije, s elementima neoklasicizma i savremenih arhitektonsko-funkcionalističkih tendencija, naglašenih vertikala u zidnoj profilaciji, velikih trokrilnih prozora, širokih masa s centralnim ulazom i eksternim stepeništem.

Objekat poseduje arhitektonsko-stilske i kulturno-istorijske vrednosti kao deo istorijskog gradjevinskog fonda Zemuna iz vremena privrednog, društvenog i kulturno-prosvetnog uspona i kao svedočanstvo brige gradjanskog društva i Dvora o nezbrinutoj deci. Za vreme Drugog svetskog rata, tokom kvislinške uprave NDH, u naletu brisanja javnih obeležja u vezi s Kraljevinom Jugoslavijom, iz predbašte je uklonjena bista kraljice Marije. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je povodom stogodišnjice osnivanja Doma, tokom 2019. godine, obnovio bistu i memoriju na značajnu delatnost koja se odvijala i pod pokroviteljstvom kraljevske porodice Karadjordjević.

Izlivanje biste kraljice Marije je izveo akademski vajar Miloš Komad (Beograd, 1976) koji se u dosadašnjem radu bavio studijama kraljičinog portreta. Bista je izradjena od veštačkog kamena u proporcijskom skladu s postojećim, zatečenim postamentom koji se nalazi u dvorištu ovog spomenika kulture. Spomenik je otkriven publici 5. novembra 2019, na dan oslobodjenja grada Zemuna u Prvom svetskom ratu 1918. godine, koji se obeležava i kao Dan Opštine.

Dečji dom kraljice Marije utvrdjen je za kulturno dobro 2007. godine. Zgrada je restaurirana i sanirana prema uslovima i pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 2016. godine i danas služi deci.