Hotel „Metropol“ sagradjen u periodu 1954-1958. predstavlja adaptaciju nedovršene zgrade Doma Centralnog komiteta omladine Jugoslavije, koja je izvedena prema projektu arhitekte Dragiše Brašovana. Projekat savremenog i funkcionalnog hotelskog objekta predstavlja prvu modernu posleratnu zgradu ove vrste, koja teži da se nametne kao autonomna gradjevina nezavisno od svog urbanog ambijenta.

Na ovom objektu ogleda se spoj doslednog sprovodjenja principa modernističke arhitekture sa funkcionalističkim zahtevima vremena u kom je objekat nastao.

Hotel „Metropol“ je utvrdjen za spomenik kulture 2001. godine i predstavlja objekat od velikog značaja u pogledu valorizacije i zaštite nepokretnog kulturnog nasledja posleratne arhitekture na području grada Beograda.