Čestitamo svim vernicima koji danas proslavljaju Nikoljdan, najčešću krsnu slavu kod Srba. Tim povodom, donosimo vam priču o Crkvi Svetog Nikole u Višnjici.

Višnjica spada medju najstarija naselja beogradske okoline. Na ovom području registrovana su nalazišta iz raznih istorijskih razdoblja.

Jedan od prvih podataka i pomena o crkvi u Višnjici je zapis višnjičkog sveštenika na Jevandjelju iz 1738.godine. Iz istog zapisa saznaje se da je prvobitna crkva bila posvećena arhandjelima Mihailu i Gavrilu. Pod ovim imenom crkva se pojavljuje i u popisu imanja crkava i manastira iz tridesetih godina 18. veka. U ovom popisu se navodi da je višnjička crkva „hram sv. Arhistratigova“ imala bogat crkveni inventar. Podaci o sudbini višnjičke crkve u drugoj polovini 18. veka nisu sačuvani.

Iz arhivskih podataka saznaje se da je ona u prvim decenijama 19. veka bila u ruševinama i služila kako majdan odakle je odnošen kamen za izgradnju crkava i gradjevina u Beogradu, Grockoj i drugim mestima. U Višnjicu je dolazio 1829. i čuveni majstor Janja, po nalogu kneza Miloša, da bi pronašao kamen za izgradnju crkve u Šapcu.

Svoju nameru da izgrade novu crkvu žitelji Višnjice su ostvarili 1839. kada je ona podignuta na starom crkvištu, ali tada još nije bila potpuno završena. U ovom pismu 7. aprila 1842. godine stanovnici sela mole kneza Miloša za dozvolu da mogu da skupljaju priloge u Beogradu za dovršenje crkve i nabavke stvari za nju. Tada je nastao i prvobitni ikonostas, koji ni u fragmentima nije sačuvan. Današnja crkva je sazidana 1842. godine i posvećena Sv. Nikoli.

Crkva Svetog Nikole u Višnjici izvedena je kao skladna jednobrodna gradjevina s polukružnom oltarskom apsidom i nešto manjim polukružnim pevnicama, zasvedena poluobličastim svodom. Zidana je kamenom, omalterisana i pokrivena dvovodnim krovom. Jugozapadno od crkve je 1924. godine izgradjen zvonik u opeci, ojačan kontraforima. Fasada ima horizontalnu podelu kordonskim vencem i vertikalnu plitkim pilastrima spojenim frizom slepih arkada sa trolisnim lucima orijentalnog porekla.

Zapadnim pročeljem dominira dekorativno obradjen portal s nišom u kojoj je mozaikom izvedena predstava patrona. Ulaz sa severne strane ima kameni okvir sa dekorativnim motivom vinove loze. Novijom obnovom izmenjena je prvobitna materijalizacija fasade crkve.

Postojeći istoricistički komponovan ikonostas 1938. godine je drvorezbario Milan Milojević. U porti se nalaze ostaci kamenih stubova, najverovatnije iz starije kultne gradjevine.

Crkva Svetog Nikole u Višnjici primer je sakralne arhitekture u Srbiji u doba prve vladavine kneza Miloša Obrenovića i utvrdjena je za kulturno dobro 2005. godine.