Dvadeset i treći broj časopisa Nasledje je izašao iz štampe krajem 2022. godine. Na naslovnoj strani je monumentalno zdanje Zgrade Ministarstva spoljnih poslova, o kojem govori iscrpna studija publikovana u ovom broju.  U  okviru stalnih rubrika časopisa teme su bile izuzetno raznovrsne od rada Arheološka skica Dorćola i Sinagoga El Kal Vježu, preko analize elemenata evropskog i nacionalnog u stvaralaštvu arhitekte Dušana Živanovića, potom i rada koji se bavi izgradnjom prvih obdaništa u medjuratnom Beogradu pod nazivom Podižimo zdrav podmladak, zatim studije koja otvara diskurs pitanja konteksta podizanja i uklanjanja dva spomenika: Jožefu Švajdlu u Somboru i Karadjordju Petroviću u Beogradu.  Povodom 125 godina od rodjenja arhitekte Nikole Dobrovića objavljen je autorski prilog u vidu rekapitulacije različitih aspekata Dobrovićevog stvaralaštva. Spomenicima kulture, savremenog arhitektonskog stvaralaštva bave se dva rada: studija o hronologiji nastanka i podizanja Palate Beograd koja je upriličena u susretu pola veka od izgradnje kao i studija slučaja zgrade Televizorke, koja baca novo svetlo na značaj očuvanja nematerijalne urbane memorije. Naučna  kritika / polemika Nasledje i globalna kriza: uticaj geopolitike na kulturnu istoriografiju i zaštitu spomenika posvećena je aktuelnim zbivanjima u svetu na polju uticaja politike i uništavanje ili aproprijaciji nasledja. U okviru rubrike Istraživanja data je analiza nerealizovanog projekta za zgradu Državne arhive Dimitrija M. Leka. Profesori Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prikazali su ciljeve, metode i sadržaj  rada novoosnovane laboratorije za proučavanje, valorizaciju, zaštitu i prezentaciju kulturnog nasledja na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Pored naučnih radova, objavljeno je osam prikaza aktuelnih knjiga i izložbi i četiri nekrologa.

SADRŽAJ

SPOMENIČKO NASLEDjE

VESNA BIKIĆ, IVAN BUGARSKI                          

ARHEOLOŠKA SKICA DORĆOLA I SINAGOGA EL KAL VJEŽU

DUNJA ANDRIĆ

ELEMENTI EVROPSKOG I NACIONALNOG U STVARALAŠTVU BEOGRADSKOG ARHITEKTE DUŠANA ŽIVANOVIĆA (1853–1937)

MARINA PAVLOVIĆ, SAŠA MIHAJLOV

ZGRADA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA U BEOGRADU

VLADANA PUTNIK PRICA

PODIŽIMO ZDRAV PODMLADAK: IZGRADNJA PRVIH OBDANIŠTA U MEDjURATNOM BEOGRADU

JOVANA MILOVANOVIĆ

IZMEDjU NACIONALNOG SEĆANJA I ZABORAVA: SPOMENICI HEROJIMA MAČA – JOŽEFU ŠVAJDLU U SOMBORU I KARADjORDjU PETROVIĆU U BEOGRADU

ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

DELO KOJE NE ZASTAREVA: 125 GODINA OD RODjENJA ARHITEKTE NIKOLE DOBROVIĆA (1897–2022)

MARIJA ANDREJEVIĆ, MARIJA PAVLOVIĆ

PALATA „BEOGRAD“ U BEOGRADU

POGLEDI I MIŠLjENJA

ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

NASLEDjE I GLOBALNA KRIZA: UTICAJ GEOPOLITIKE NA KULTURNU ISTORIOGRAFIJU I ZAŠTITU SPOMENIKA

ISTRAŽIVANJA

SANJA KIPROSKI

NEREALIZOVANI PROJEKAT ZGRADE DRŽAVNE ARHIVE (1922) ARHITEKTE DIMITRIJA M. LEKA

DRAGANA MECANOV

KONCEPTI URBANE MEMORIJE: 
STUDIJA SLUČAJA: ZGRADE TELEVIZORKE (1970–1974) NA NOVOM BEOGRADU, KRITIČKA ANALIZA I VALORIZACIJA

UNIVERZITETSKA PRAKSA

MIRJANA ROTER BLAGOJEVIĆ, MARKO NIKOLIĆ

PRIKAZ LABORATORIJE ZA PROUČAVANJE, VALORIZACIJU, ZAŠTITU I PREZENTACIJU KULTURNOG NASLEDjA UNIVERZITETA U BEOGRADU
– ARHITEKTONSKOM FAKULTETU

PRIKAZI

JELENA SPAIĆ

PRIKAZ: STO GODINA ČASOPISA ZENIT : 1921–1926–2021.

IVANA VESKOVIĆ

PRIKAZ IZLOŽBE: SPOMENIČKO NASLEDjE ULICE KNEZA MILOŠA

ANDjELA DUKIĆ

PRIKAZ ZBORNIKA: KULTURNA BAŠTINA I KRIZA: HERITOLOŠKI I ARHITEKTONSKI ASPEKT

MARINA NEŠKOVIĆ

PRIKAZ MONOGRAFIJE: ŠEZDESET GODINA RADA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA 1960–2020.

IVAN MARKOVIĆ

PRIKAZ MONOGRAFIJE: VLADANA PUTNIK PRICA, STAMBENA ARHITEKTURA BEOGRADA 1918–1941.

SAŠA MIHAJLOV

PRIKAZ MONOGRAFIJE: ARHITEKTURA I VIZUELNE UMETNOSTI U JUGOSLOVENSKOM KONTEKSTU: 1918–1941.

MARINA PAVLOVIĆ

PRIKAZ IZLOŽBE: BRANKO PEŠIĆ: OTISCI GRADITELjA

DUBRAVKA DjUKANOVIĆ

PRIKAZ MONOGRAFIJE: MARINA NEŠKOVIĆ, BEOGRADSKA TVRDjAVA : OD VOJNOG UTVRDjENJA DO SPOMENIKA KULTURE

IN MEMORIAM

BRANA STOJKOVIĆ PAVELKA

MILKA ČANAK MEDIĆ

MILADIN LUKIĆ

OLIVERA KANDIĆ

ALEKSANDAR KADIJEVIĆ

MILAN MILOVANOVIĆ

VERA PAVLOVIĆ LONČARSKI

GORDANA GORDIĆ