nasledje XX naslovna za cip
Jubilarni dvadeseti broj časopisa Nasledje objavljen je za Sajam knjiga oktobra meseca 2019. godine. Uspešno je održana i promocija Nasledja XX u okviru Sajma knjiga sa osvrtom na dugogodišnje trajanje i izlaženje časopisa na kojoj su govorili dugogodišnji urednik dr Marko Popović, član redakcije Vera Pavlović Lončarski i sadašnja urednica časopisa  dr Marina Pavlović. U ovom broju objavljeno je trinaest radova, sa radom dr Nadje Kurtović Folić posvećenim upravo ovom jubileju dok je  rad na temu Tipologija javne figuralne skulpture u Kraljevini Srbiji (1882-1914) autora dr Igora Borozana objavljen i na engleskom jeziku. Objavljeno je osam prikaza aktuelnih knjiga i izložbi. Takodje objavljena je bibliografija od prvog do dvadesetog broja časopisa. Afilijacije eminentnih autora prevedeni su na engleski jezik. Takodje, na engleski jezik prevedeno je Uputstvo autorima za pripremu i predaju radova.

Journal Heritage XX

SADRŽAJ

NADjA KURTOVIĆ FOLIĆ
VAŽAN JUBILEJ – DVADESET BROJEVA ČASOPISA NASLEDjE I RAD ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA U PERIODU 1999–2019. GODINE

spomeničko nasledje
MARKO POPOVIĆ – ISTRAŽIVANJA JUGOISTOČNOG BEDEMA GORNJEG GRADA PROLOM – SEKTOR SREDNJOVEKOVNE KULE II GORNJEG GRADA
IGOR BOROZAN – TIPOLOGIJA JAVNE FIGURALNE SKULPTURE U KRALjEVINI SRBIJI (1882–1914)
LjILjANA DjUKANOVIĆ – TEHNIKE GRADjENJA I RAZVOJ GRADjEVINSKE DELATNOSTI U STAMBENOJ ARHITEKTURI BEOGRADA U MEDjURATNOM PERIODU
DRAGANA MECANOV – URBANISTIČKO NASLEDjE: BLOK 28 NA NOVOM BEOGRADU

pogledi i mišljenja
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ – GLOBALIZACIJA KAO RESTRIKTIVNA KULTURNA PRAKSA I ELEMENTI NJENE PREDISTORIJE U SRPSKOJ ARHITEKTURI

istraživanja
VLADANA PUTNIK PRICA – PRILOG PROUČAVANJU STAMBENE ARHITEKTURE ALFREDA MELAMEDA U BEOGRADU
MARIJA POKRAJAC – INŽENJER STEVAN SAVKOVIĆ (1883–1939)
JELENA GAČIĆ – BEOGRADSKI OPUS ARHITEKTE JOVANKE JEFTANOVIĆ
ALEKSANDRA UGRINOVIĆ – NEREALIZOVANA PRVONAGRADjENA KONKURSNA REŠENJA ZDENKA KOLACIJA I MARKA MUŠIĆA ZA SPOMEN-PARK JAJINCI

konzervatorski pristup
ALEKSANDRA ŠEVIĆ – RESTAURACIJA, SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE NARODNOG MUZEJA

kritički osvrt
RADE MRLjEŠ, ALEKSA CIGANOVIĆ – DIJAGRAMATSKI PRISTUP SINTEZI U ZAŠTITI SVOJSTVA OBJEKATA – ISPITIVANJE DVA STUDIJSKA POSTUPKA DIMITRIJA M. LEKA IZ 1947–1948. GODINE

gradja
MILOJKO GORDIĆ – SPOMEN-ČESMA KRALjA ALEKSANDRA PRVOG KARADjORDjEVIĆA, BEOGRAD, LISIČJI POTOK

prikazi
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ – PRIKAZ MONOGRAFIJE: ANTONJINA A. ŠAHANOVA, LEONID MIHAЙLOVIČ BRAILOVSKIЙ. LIČNOST ЬHUDOŽNIKA SEREBRJANOGO VEKA
IGOR BOROZAN – PRIKAZ KNJIGE: VESNA BIKIĆ (UR.), BAROKNI BEOGRAD. PREOBRAŽAJI 1717−1739.
DRAGANA MECANOV – PRIKAZ MONOGRAFIJE: DR ZLATA VUKSANOVIĆ MACURA, ANGELINA BANKOVIĆ, MERE GRADA. KARTE I PLANOVI IZ ZBIRKE ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM MUZEJA GRADA BEOGRADA
MARKO NIKOLIĆ – PRIKAZ MONOGRAFIJE: MIRJANA ROTER BLAGOJEVIĆ, HARIS DAJČ: KUĆE BEOGRADSKIH JEVREJA 1920–1941.
MAKSIMILIJAN DOROSLOVAČKI – PRIKAZ MONOGRAFIJE: BRANISLAV Lj. FOLIĆ, NOVA ŠKOLA ARHITEKTURE U BEOGRADU
DUNJA ANDRIĆ – PRIKAZ ZBORNIKA RADOVA NAUČNOG SKUPA: SMEDEREVSKI KRAJ 1918–1941.
MILAN PROSEN – PRIKAZ IZLOŽBE: MODERNA BEOGRADA: ARHITEKTONSKA BAŠTINA PRESTONICE
IVANA VESKOVIĆ – PRIKAZ IX KONFERENCIJE O KULTURNOM NASLEDjU I ZBORNIKA RADOVA: KULTURNO NASLEDjE I DRUŠTVO – (NE)RAVNOTEŽA TEORIJE I PRAKSE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA, EKOLOGIJE I ZDRAVLjA

in memoriam
ALEKSANDAR KADIJEVIĆ – ZORAN MANEVIĆ (1937–2019)
VERA PAVLOVIĆ LONČARSKI – ALEKSANDRA BANOVIĆ (1935–2019)