Завршена синтезна мапа непокретних културних добара и споменика у јавном простору

Имајући у виду да непокретна културна добра, као и споменици у јавном простору, представљају материјални траг наше прошлости, које смо добили у наслеђе да их сачувамо и као залог предамо наредним генерацијама, презентација наслеђа представља један од начина очувања ових трагова. С том идејом, Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је 2018. године трогодишњи пројекат мапирања непокретног културног наслеђа београдских општина и јавних споменик, са циљем да се наслеђе презентује и путем картографије. На географско-топографским мапама презентована су културна добра са својом локацијом, визуелним приказом и сажетим описом.

STARI GRAD za web

Током прве године реализације пројекта урађени су картографски прикази шест централних градских општина: Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Земун и Лазаревац са унетим непокретним културним добрима и јавним споменицима. Исте године Завод за заштиту споменика културе града Београда је свечано презентовао пројекат јавности у оквиру Сајма књига 2018. Током наредне године су урађене мапе општина: Сурчин, Сопот, Младеновац, Вождовац, Звездара и Нови Београд, а трећа и завршна фаза пројекта реализована је 2020. године израдом преосталих пет мапа за општине: Гроцка, Барајево, Чукарица, Раковица и Обреновац.

STARI GRAD za web

У уверењу да заједничким деловањем и напорима Завода за заштиту споменика културе града Београда, општина и њених туристичких центара, можемо да остваримо  постављене циљеве, прва нам се придружила општина Савски венац која је уједно и прва штампала мапу општине са приказом непокретног културног наслеђа. Потом се нашем позиву за сарадњу одазвала и општина Земун, а ми се надамо да ће се ускоро нашем циљу у реализацији овог пројекта придружити и остале беоргадске општине.

Осим израде мапе у штампаном облику у сарадњи са локалним самоуправама, предвиђена је и њихова интерактивна веб презентација на интернет страници Завода за заштиту споменика културе града Београда. Круну трогодишњег пројекта представља јединствена синтезна мапа са приказом административног предела Београда чији је циљ упознавање локалне заједнице са споменичким наслеђем у непосредном окружењу, истицање значајних културно-историјских тачака на територији свих седамнаест београдских општина, указивање на могуће итинерере у области културног туризма и употреба мапа у туристичке сврхе.