Imajući u vidu da nepokretna kulturna dobra, kao i spomenici u javnom prostoru, predstavljaju materijalni trag naše prošlosti, koje smo dobili u nasledje da ih sačuvamo i kao zalog predamo narednim generacijama, prezentacija nasledja predstavlja jedan od načina očuvanja ovih tragova. S tom idejom, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda pokrenuo je 2018. godine trogodišnji projekat mapiranja nepokretnog kulturnog nasledja beogradskih opština i javnih spomenik, sa ciljem da se nasledje prezentuje i putem kartografije. Na geografsko-topografskim mapama prezentovana su kulturna dobra sa svojom lokacijom, vizuelnim prikazom i sažetim opisom.

STARI GRAD za web

Tokom prve godine realizacije projekta uradjeni su kartografski prikazi šest centralnih gradskih opština: Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zemun i Lazarevac sa unetim nepokretnim kulturnim dobrima i javnim spomenicima. Iste godine Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je svečano prezentovao projekat javnosti u okviru Sajma knjiga 2018. Tokom naredne godine su uradjene mape opština: Surčin, Sopot, Mladenovac, Voždovac, Zvezdara i Novi Beograd, a treća i završna faza projekta realizovana je 2020. godine izradom preostalih pet mapa za opštine: Grocka, Barajevo, Čukarica, Rakovica i Obrenovac.

STARI GRAD za web

U uverenju da zajedničkim delovanjem i naporima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, opština i njenih turističkih centara, možemo da ostvarimo  postavljene ciljeve, prva nam se pridružila opština Savski venac koja je ujedno i prva štampala mapu opštine sa prikazom nepokretnog kulturnog nasledja. Potom se našem pozivu za saradnju odazvala i opština Zemun, a mi se nadamo da će se uskoro našem cilju u realizaciji ovog projekta pridružiti i ostale beorgadske opštine.

Osim izrade mape u štampanom obliku u saradnji sa lokalnim samoupravama, predvidjena je i njihova interaktivna veb prezentacija na internet stranici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Krunu trogodišnjeg projekta predstavlja jedinstvena sintezna mapa sa prikazom administrativnog predela Beograda čiji je cilj upoznavanje lokalne zajednice sa spomeničkim nasledjem u neposrednom okruženju, isticanje značajnih kulturno-istorijskih tačaka na teritoriji svih sedamnaest beogradskih opština, ukazivanje na moguće itinerere u oblasti kulturnog turizma i upotreba mapa u turističke svrhe.