Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „SAVSKI VENAC“

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Ilegalna partijska štamparija, Banjički venac 12,(Rešenje Zavoda br. 280/4 od 18.5.1965). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Konak kneza Miloša, Topčider 2 (Odluka Odeljenja za zaštitu spomenika kulture pri Umetničkom muzeju br. 1108 od 2.12.1946). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Muzej 4. jula, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 10, (Rešenje Zavoda br. 279/4 od 17.5.1965). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

 • Topčider (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 47/87)                                 mapa -pdf
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Beogradska zadruga, Karađorđeva 48, (Rešenje Zavoda br. 1075/2 od 27.12.1966). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Doktorova kula, Kneza Miloša 103(Rešenje Zavoda br. 242/8 od 13.10.1965). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Manakova kuća, ugao Gavrila Principa 7 i Kraljevića Marka 12(Rešenje Zavoda br. 277/2 od 9.5.1963). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Zgrada Oficirske zadruge, Masarikova 4, (Rešenje Zavoda br. 1070/3 od 30.12.1966). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Zgrada Prve srpske opservatorije, Bulevar Oslobođenja 8 (Rešenje Zavoda br. 1030/3 od 30.12.1968). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Železnička stanica, Savski trg 1 (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 19/81). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br.28/83)
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 

Prostorne kulturno-istorijske celine

 • Područje uz Ulicu kneza Miloša u BeograduVračar, Stari grad i Savski venac, (Odluka, „Sl. glasnik RS“ br. 159/20) mapa – pdf

 

Arheološka nalazišta

 • Antički Singidunum Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara (Rešenje Zavoda br.176/8 od 30.6.1964)
DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

 • Vila ministra Vojina Đuričića, Sokobanjska 13
 • Zgrada prve veledrogerije u Beogradu, Sarajevska 84
 • Vila inženjera Mihaila Kojića, Žanke Stokić 36
 • Zgrada Muzeja „25. maj“, Mihaila Mike Jankovića 6

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

 • Vila Rade Petrovića, Simićeva 6
 • Ložionica, okretnica i vodotoranj železničke stanice u Beogradu, Savska ulica