Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “SAVSKI VENAC”

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Ilegalna partijska štamparija, Banjički venac 12,(Rešenje Zavoda br. 280/4 od 18.5.1965). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Konak kneza Miloša, Topčider 2 (Odluka Odeljenja za zaštitu spomenika kulture pri Umetničkom muzeju br. 1108 od 2.12.1946). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Muzej 4. jula, Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevića 10, (Rešenje Zavoda br. 279/4 od 17.5.1965). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

 • Topčider (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87). Kulturno dobro od izuzetnog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 47/87)                                 mapa -pdf
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

 • Beogradska zadruga, Karadjordjeva 48, (Rešenje Zavoda br. 1075/2 od 27.12.1966). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Doktorova kula, Kneza Miloša 103(Rešenje Zavoda br. 242/8 od 13.10.1965). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Manakova kuća, ugao Gavrila Principa 7 i Kraljevića Marka 12(Rešenje Zavoda br. 277/2 od 9.5.1963). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Zgrada Oficirske zadruge, Masarikova 4, (Rešenje Zavoda br. 1070/3 od 30.12.1966). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Zgrada Prve srpske opservatorije, Bulevar Oslobodjenja 8 (Rešenje Zavoda br. 1030/3 od 30.12.1968). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
 • Železnička stanica, Savski trg 1 (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 19/81). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br.28/83)
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 

Prostorne kulturno-istorijske celine

 

Arheološka nalazišta

 • Antički Singidunum Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara (Rešenje Zavoda br.176/8 od 30.6.1964)
DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

 • Zgrada Doma ratnih invalida, sa neposrednom okolinom, Savski trg 7, 7a, 9-11, Nemanjina 1-3, 5, 5a, Balkanska 44, 46, 48, 52.
 • Astronomska i meteorološka opservatorija Kraljevine Srbije, Vojvode Milenka 52, Svetozara Markovića 66.
 • Dom železničara i brodara, Sarajevska 26, Miloša Pocerca 10.
 • Vila Miloša Matića, Maglajska 17
 • Vila Dragoslava Gavrovića, Bulevar vojvode Putnika 24
 • Vila Božidara Vukašinovića, ul. Vase Pelagića 15
 • Vila Mileve Mijović, ul. Kozjačka 1
 • Prva interna klinika i Interna propedevtička klinika (danas Klinika za endokrinologiju, dijabetes i poremećaje metabolizma), Dr Subotića – starijeg 13

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

 • Zgrada Muzeja “25. maj”, Mihaila Mike Jankovića 6
 • Vila inž. Mihaila Kojića, Žanke Stokić 36
 • Vila Vojina Djuričića, Sokobanjska 13
 • Zgrada Državnog saveta i Glavne kontrole u Beogradu, Kneza Miloša 20, Admirala Geprata 16
 • Zgrada nove gimnazije kralja Aleksandra I u Beogradu, Petra Čajkovskog 2
 • Vila trgovca Rade Petrovića u Beogradu, Simićeva 6
 • Stara opservatorija Kraljevine Srbije u Beogradu, Svetozara Markovića 66
 • Dom železničara i brodara, Sarajevska 26, Miloša Pocerca 10
 • Vila Djordja Vajferta u Beogradu, Bulevar vojvode Putnika 5.
 • Kuća Dobrile i Bogdana Nestorovića, Kneza Miloša 97

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima