Spomenik kulture od velikog značaja

Masarikova 4, Savski venac

link na mapu

Zgrada je podignuta 1908. godine po projektu arhitekata Svetozara Jovanovića, Danila Vladisavljevića i Vladimira Popovića, u duhu secesije. Ima podrum, suteren, prizemlje i dva sprata. Zidana je kamenom i opekom u krečnom malteru. Zgrada je komponovana kao samostalni objekat. Razdvajanje funkcija radnog dela na obodima bočnih krila od javnog središnjeg dela otvorenog komunikaciji dosledno je predstavljeno i u spoljnoj obradi fasada. Fasade bočnih krila komponovane su tradicionalno, sa malim otvorima, dok je glavno fasadno platno rešavano moderno, sa prozorima kroz više etaža. Secesijski uzori našli su primenu u naglašenom vertikalizmu i ornamentici. Ženske glave, floralna plastika, dekorativne konzole i rešetke od kovanog gvoždja, detalji su secesijskog porekla. Kupola spada medju najveće i najlepše u Beogradu, a rad je limara Milana Ilića. Zgrada predstavlja jedno od najznačajnijih secesijskih dela u Beogradu.

Službeni glasnik SRS br. 14/79