Spomenik kulture od velikog značaja

Kneza Miloša 103, Savski venac

link na mapu

Zgrada je podignuta 1824. godine za dr Vitu Romitu, jednog od prvih lekara obnovljene Srbije. Zbog svog oblika, spoljnih zidova od neobradjenog kamena i malih prozora u prizemlju u narodu je prozvana Doktorova kula. Zidana je od mešovitog materijala – kamena i opeke. Konstrukcija unutrašnjih zidova je drvena sa ispunom od opeke ili ćerpiča. Tavanice su drvene. Raspored prostorija je simetričan, s vestibilom u srednjem delu prizemlja i sprata. Visina i veličina prostorija ukazuju na uticaj srednjoevropske arhitekture.

Zgrada sjedinjuje u sebi odlike kule, konaka i palate i spada medju prve veće objekte gradjene u Srbiji posle Drutog srpskog ustanka. Namenu zdravstvene ustanove zgrada je dobila 1861. godine. I danas je u njoj smeštena Psihijatrijska klinika.

Službeni glasnik SRS br. 14/79